Offentliga föreläsningar om ecklesiologi

Vårterminen 2021

Sankt Ignatios College, Teologiska Högskolan Stockholm håller under vårterminen en ny serie offentliga föreläsningar. I varje föreläsning kommer en av våra lärare att tala över ett ämne inom deras specialområde på ett sätt som alla kan förstå. Föreläsningarna är ett utmärkt tillfälle att få del av kunskapen och erfarenheten hos några av de ledande akademikerna i den ortodoxa traditionen och teologin. Temat på vårens föreläsningar är ecklesiologi, och kommer att fokusera på kyrkans identitet och syfte. 

För kristna är kyrkan ofta en källa till stolthet och glädje och ett föremål för vår kärlek. I kyrkan utvecklas vår tro, den får näring och det är genom kyrkan vi utvecklas och växer som kristna. Men vad exakt är kyrkan, och vad är den till för? Och kanske ännu viktigare: Uppfyller kyrkan i dag sin gudagivna roll i Guds värld? Hur ser kyrkans förhållande till politik, kultur, rättvisa, demokrati och mänskliga rättigheter ut? Hur bör kyrkans verksamhet se ut och hur bör relationen mellan vår kyrkostruktur och demokratin fungera? Med hjälp av dessa frågor undersöker vi vår förståelse för kyrkans natur och identitet och tillåter oss att reflektera kritiskt över kyrkans liv och verkan i samtiden. I ett försök att ge svar på några av dessa frågor kommer var och en av föreläsarna att undersöka olika delar av kyrkans liv och lyfta fram områden, kopplade till deras akademiska specialkunskap, till granskning.

Samtliga föreläsningar hålls på engelska.

 • Torsdag 4 februari, kl 13:00–14:30. Professor Cyril Hovorun , Scaffolds of the Church (online-föreläsning) (online lecture)
 • Torsdag 18 februari, kl 13:00–14:30. Dr Michael Hjälm, The Church as an Imperial Republic and Beyond (online-föreläsning)
 • Torsdag 4 mars, kl 13:00–14:30. Dr Sara Gehlin. Conciliarism and Democracy (online-föreläsning)
 • Torsdag 18 mars, kl 13:00–14:30. Dr Adriana Bara. Ministry in the Church (online-föreläsning)
 • Torsdag 8 april, kl 13:00–14:30. Professor Davor Džalto. Political Theology: The Sacralization of the Secular and (Post) Modern (Il)Liberal Paradigms (online-föreläsning)
 • Torsdag 15 april, kl 13:00–14:30. Professor Cyril Hovorun. Public Theology (online-föreläsning)
 • Torsdag 22 april, kl 13:00–14:30. Dr Michael Hjälm. Public Ecclesiology (online-föreläsning)
 • Torsdag 6 maj, kl 13:00–14:30. Dr Michael Hjälm. Religion and Public Diplomacy (online-föreläsning)
 • Torsdag 20 maj, kl 13:00–14:30. Dr Sara Gehlin, Global Engagement (online-föreläsning)
 • Onsdag 26 maj, kl 13:00–14:30. Professor Najib George Awad. Islam and the West (online-föreläsning)
 • Torsdag 3 juni, kl 13:00–14:30. Dr Sofia Camnerin. Ecumenical Global Diplomacy (online-föreläsning)