Ny pastorsutbildning i goda händer

Under flera år har det pågått ett omfattande utvecklingsarbete av en ny pastorsutbildning som godkändes av kyrkostyrelsen i höstas. Den nya utbildningen innebär liksom tidigare en akademisk skolning som leder till kandidatexamen eller magisterexamen. Samtidigt förstärks de formativa och yrkesförberedande delarna av pastorsutbildningen genom ett utökat samarbete med Bromma Folkhögskola.

2021-02-16

Nu vidtar ett intensivt arbete att förbereda allt för den första årskullen som beräknas kunna starta hösten 2022. När Sofia Camnerin börjar sin nya tjänst som generalsekreterare i Sveriges kristna råd tar Petra Carlsson över rodret som biträdande rektor för avdelningen för Religionsvetenskap och Teologi. Daniel Strömner blir programansvarig, en ny funktion med särskilt ansvar för att leda utvecklingen och implementeringen av den nya pastorsutbildningen i samarbete med Equmeniakyrkan och Bromma Folkhögskola.

”Med Petra Carlsson och med Daniel Strömner får avdelningen inför framtiden inte bara en stark akademisk ledning utan också en stor pastoral kompetens med en tydlig kyrklig förankring som borgar för ett fortsatt fokus på att forma professionsutbildningar av högsta kvalitet,” säger rektor Owe Kennerberg

Petra Carlsson är docent i systematisk teologi och präst i Svenska Kyrkan.
Daniel Strömner är doktorand i praktisk teologi och pastor i Equmeniakyrkan.