Läsning av webbschema

Läsning av webbschema

EHS använder ett webbschema där alla lektioner och andra samlingar finns med. Därutöver har de flesta kurser ett eget detaljschema med läsanvisningar mm som publiceras på respektive kurshemsida några veckor innan kursstart. Du kommer automatiskt att få tillgång till dina kursers kurshemsidor.

Så här hittar du i schemat:

Sök kurs:
Längst upp till vänster:
Välj Typ: “Kurskod”
Välj ID: Kurskoden, t.ex. 4HT111 eller 4MR116

Längst upp till höger:
(Välj period) Välj önskad vecka för schema veckovis

Sök klass (för programstudenter):
Längst upp till vänster:
Välj Typ: “Klass”
Välj ID: t.ex. T1 eller MR1

Varje lektionstillfälle visas i en ruta med start- och sluttid angiven i ramen (paus efter ca 40 minuter vid längre lektionspass). Där finns också förkortat kursnamn/kurskod, lärarens id och lektionssal. Är det svårläst? Vänsterklicka på rutan så ges informationen separat om just den lektionen.

Några övriga sökmöjligheter:
Välj Typ: “Lärare”
Välj ID: Välj lärares namn i rullgardinsmenyn

Välj Typ: “Ämne”
Välj ID: Välj här visas alla kurser inom något av teologins ämnen resp MR-programmets kurser.

Välj Typ: “Samling”
Välj ID: Här kan man välja samlad bild av programmens kurser, bokade salar samt salsskrivningar. I denna sökning kan urval begränsas till veckodag.

För andra visningsalternativ används fältet till vänster om knappen Visa, t.ex. två eller flera ”klasser”, salsnummer, lärar-id eller kurskod (OBS exakt som det är skrivet i listan) - och trycker sedan "Visa". Exempel: T1, T2 eller MR1, T1 eller 219, 220, 209. Även här kan urval begränsas till veckodag.