Om högskolan

Om högskolan

Vid EHS bedrivs utbildning i mänskliga rättigheter och teologi/religionsvetenskap. EHS blev pionjär genom att 1997 vara den första högskolan i landet att erbjuda ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram i mänskliga rättigheter.

Högskolan har kandidat- magister- och masterexamen i mänskliga rättigheter, samt kandidat-, magister-, master-, licentiat- och doktorsexamen i teologi.

500-600 studerar årligen vid EHS och högskolan har idag ett 20-tal lektorer anställda, varav flertalet är docenter eller professorer.

EHS erbjuder högskoleutbildning och forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Högskolan får statsbidrag och kurserna är studiemedelsberättigande. EHS har externfinansierade forskningsprojekt och bedriver även uppdragsverksamhet av olika slag.

Genom omfattande internationella kontakter och nära samarbete med flera svenska och nordiska universitet, erbjuder EHS möjligheter för både studenter och lärare till utbyte och gemensamma forskningsprojekt.

EHS grundades 1993 efter samgående av två institutioner med båda startade 1866, nämligen Teologiska Seminariet på Lidingö och pastorsutbildningen vid Betelseminariet i Bromma. Så lärosätet kunde 2016 blicka tillbaka på en 150 år lång utbildningstradition och i sin nuvarande organisationsform firade man 25-årsjubileum läsåret 2018/2019.

2008 gick även Metodistkyrkan i Sverige in som delägare i högskolan. Några år senare bildade de tre samfunden det nya kyrkosamfund som idag heter Equmeniakyrkan. 

Högskolan är medlem i Stockholms Akademiska Forum, en samarbetsorganisation mellan 17 universitet och högskolor samt Stockholms stad, samt i Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)  en sammanslutning där 38 universitet och högskolor är medlemmar på frivillig grund.

Under sommaren 2018 fick högskolan nytt namn. Teologiska högskolan Stockholm blev Enskilda Högskolan Stockholm. Teologiska högskolan Stockholm (THS) är nu gemensam benämning på våra båda teologiska avdelningar, och Högskolan för mänskliga rättigheter (HMR) är benämningen för våra olika utbildningar i mänskliga rättigheter. 

Stöd stipendiefond för MIT!

Stöd stipendiefond för MIT!

EHS bygger upp en stipendiefond för att stödja studenter från Myanmar Institute of Theology (MIT).