Monica Helles

Monica Helles

Monica Helles

Studievägledare mänskliga rättigheter
monica.helles@ehs.se
08-564 357 04


Jag arbetar med studievägledning och antagning inom programmet Mänskliga rättigheter.