Magnus Jegermalm blir ny rektor

Högskolan har vuxit och utvecklats rejält under ledning av nuvarande rektor Owe Kennerberg som går i pension efter sommaren. Tillväxten innebär stora möjligheter men också utmaningar. Vi har därför sökt en ny rektor med gedigen erfarenhet av akademiskt ledarskap som kan se och förverkliga högskolans framtida möjligheter att utveckla högskolans profil i samverkan med kyrka och samhälle och skapa en effektiv organisation för en växande högskola.

2021-02-16

Styrelsen har beslutat att förordna Magnus Jegermalm som rektor och VD för EHS.

Styrelsen är glad över att ha rekryterat Magnus Jegermalm som rektor. Han har bred erfarenhet av ledarskap i akademin och har goda vitsord för sina insatser i den rollen. Magnus har i olika sammanhang drivit utveckling av både utbildning och forskning, värdefulla erfarenheter i den fortsatta utvecklingen av EHS. Jag är övertygad om att också Magnus kunskaper om civilsamhället och socialt arbete i den idéburna sektor kommer vara en tillgång för EHS.” säger styrelsens ordförande Helena Höij

Magnus Jegermalm är professor i socialt arbete och har studerat civilsamhällets utveckling de senaste dryga två decennierna, med särskilt fokus på anhörigomsorg och äldres roller i civilsamhället. Han har varit verksam vid olika lärosäten i Sverige och andra länder, både som forskare och i ledningsuppdrag på olika nivåer, bland annat som prefekt vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och som forskningschef vid Hälsohögskolan, Jönköping University.

”Som professor i socialt arbete har jag lång erfarenhet av socionomutbildning och andra professionsutbildningar där en god balans mellan teori och praktik är av stor betydelse. Jag har ett stort engagemang för högskolor som verkar utanför den statliga sfären, och jag har erfarenhet som både forskare och ledare i sammanhang där diakoni och teologi är viktiga delar av verksamheten. Min övertygelse är att områden som mänskliga rättigheter, teologi och grundläggande mänskliga värden kommer vara ännu viktigare i en framtid med snabba samhällsförändringar”, säger Magnus Jegermalm.