Kurs

The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities

This course addresses the human rights of indigenous peoples and ethnic minorities, taking up contemporary tensions such as religious, social and political conditions, between national sovereignty and collective and individual rights, as well as questions of identity. Significant emphasis is placed on the arguments that have been asserted by actual minority groups.

Efter kursen förväntas studenten:

  • show a detailed understanding of how indigenous peoples as well as ethnic and national minorities are defined in international law, as well as what rights minorities have and how they are distinct from the rights of indigenous peoples
  • with good understanding of the theoretical framework critically discuss how these rights relate to the nation-state and to democracy
  • demonstrate independent thinking and competence in undertaking research on indigenous peoples’ relationship to majority populations and cultural frameworks
  • show a comprehensive understanding of the situation of indigenous peoples in Scandinavia and the world

Bodley, John H., 2008. Victims in Progress. Lanham: AltaMira Press (358 p).

Kymlicka, Will, 2002. Multicultural Citizenship. London: Pluto Press (208 p).

S. James Anaya, 2004. Indigenous Peoples in International Law, 2nd ed. Oxford University Press. (380 p).

Spiliopoulou Åkermark, Athanasia, 1997. Justifications of Minority Protection in International Law. Uppsala: Iustus (328 p).


Articles

John R. Bowen, 2000. ”Should We have a universal concept of indigenous peoples’ rights?. Anthropology Today, vol. 16, No. 4 pp. 12-16 (5 p). Tillgänglig via JStore. Observera att det förutsätter att du har skapat ett konto hos JStore.

Karen Engle, 2011. On Fragile Architecture: The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples in the Context of Human Rights (23 p) European Journal of International Law, vol. 22, No. 1, pp.141-163.

Adam Kuper, 2003. “The Return of the Native”. Current Anthropology, vol 44, No. 3, pp. 388-402. (15 p).

Michael Asch and Colin Samson, et al., 2004. “Dialogue on the Return of the Native”. Current Anthropology, vol. 45, no. 2, pp. 261-267 (7 p).

Ulf Johansson Dahre, 2008. The Politics of Human Rights: Indigenous Peoples and the Conflict on Collective Human Rights”, The International Journal of Human Rights, (2008) vol. 12 , no 1, pp. 41-52. (12 p).

Kenrick, Justin & Lewis, Jerome, 2004. “Indigenous Peoples’ Rights and the Politics of the Term Indigenous”. Anthropology Today, vol.20, no 2, s 4-9 (6 p). Tillgänglig via JStore. Observera att det förutsätter att du har skapat ett konto hos JStore.


Kurslitteraturen reviderades senast 11 oktober 2017.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Ulf Johansson Dahre

Fil. dr, docent

ulf.johansson-dahre@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • Seminarier

Godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Attendance at lectures and seminars is mandatory at Stockholm School of Theology.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 22 mars 2011.

Senast reviderad den 11 oktober 2017.