Kurs

The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities

This course addresses the human rights of indigenous peoples and ethnic minorities, taking up contemporary tensions such as religious, social and political conditions, between national sovereignty and collective and individual rights, as well as questions of identity. Significant emphasis is placed on the arguments that have been asserted by actual minority groups.

Efter kursen förväntas studenten:

  • show a good understanding of how indigenous rights, as well as the rights of ethnic and national minorities, are defined in international law
  • show a basic understanding of the theoretical framework that defines how these rights relate to the nation-state and democracy
  • demonstrate independent thinking and competence in undertaking research on indigenous peoples’ relationship to majority populations and cultural frameworks

Bodley, John H., 2008. Victims in Progress. Lanham: AltaMira Press (358 p).

S. James Anaya, 2004. Indigenous Peoples in International Law, 2nd ed. Oxford University Press. (380 sid)

Articles

John R. Bowen, 2000. ”Should We have a universal concept of indigenous peoples’ rights?. Anthropology Today, vol. 16, No. 4 pp. 12-16 (5 sid). Tillgänglig via JStore. Observera att det förutsätter att du har skapat ett konto hos JStore.

Karen Engle, 2011. On Fragile Architecture: The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples in the Context of Human Rights (23 sid) European Journal of International Law, vol. 22, No. 1, pp.141-163.

Adam Kuper, 2003. “The Return of the Native”. Current Anthropology, vol 44, No. 3, pp. 388-402. (15 sid)

Michael Asch and Colin Samson, et al., 2004. “Dialogue on the Return of the Native”. Current Anthropology, vol. 45, no. 2, pp. 261-267 (7 sid).

Ulf Johansson Dahre, 2008. The Politics of Human Rights: Indigenous Peoples and the Conflict on Collective Human Rights”, The International Journal of Human Rights, (2008) vol. 12 , no 1, pp. 41-52. (12 sid)

Kenrick, Justin & Lewis, Jerome, 2004. “Indigenous Peoples’ Rights and the Politics of the Term Indigenous”. Anthropology Today, vol.20, no 2, s 4-9 (6 sid). Tillgänglig via JStore. Observera att det förutsätter att du har skapat ett konto hos JStore.


Kurslitteraturen reviderades senast 11 oktober 2017.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Ulf Johansson Dahre

Fil. dr, docent

ulf.johansson-dahre@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.

Attendance at lectures and seminars is mandatory at Stockholm School of Theology.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 22 mars 2011.

Senast reviderad den 11 oktober 2017.