Kurs

The Gospels and the Letters of Paul, Eastern Christian Linguistic Version

Kursen fördjupar kunskapen om tidiga Jesustolkningar, undersöker den synoptiska problematiken, ger inblickar i den johanninska rörelsens historia och teologi, samt granskar Paulus och de paulinska församlingarnas sammanhang och tankevärld. Tonvikt läggs vid texternas sociala sammanhang och litterära utformning, samt deras olika teologiska tendenser. Frågor om den historiske Jesus uppmärksammas särskilt.

Denna kurs introducerar även textläsning av östkyrkornas heliga texter. Östkyrkornas heliga texter är namnet på de bibelöversättningar som kom att användas och bli normerande i den östkyrkliga traditionen. För den syriska kyrkan blir Peshitta den normerande bibelöversättningen samtidigt som parallella bibelöversättningar arbetas fram. I den grekisk-talande kyrkan blir Septuaginta normerande och i den koptiska kyrkan blir arabiska bibelöversättningar så småningom viktiga för att förmedla bibelns budskap.

Valda textavsnitt ur evangelierna och Paulus brev läses och översätts från respektive traditions språk (syriska, grekiska, koptiska, arabiska), beroende på studentens inriktning.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskap om evangeliernas och de paulinska brevens innehåll och teologi, ur såväl ett historiskt som litterärt perspektiv
  • vara medveten om och kunna kritiskt diskutera viktiga frågeställningar kring texternas litterära beroendeförhållanden och historiska källvärde, samt reflektera kring texternas teologiska bidrag och relevans
  • visa kunskap om texternas sociala och kulturella sammanhang, samt kunna kritiskt diskutera de viktigaste frågeställningarna som texterna föranleder
  • visa förmåga att läsa och tolka östkyrkornas texter på ett av de östkyrkliga texternas språk, samt redovisa och diskutera den egna texttolkningen muntligt och skriftligt

Linguistic aid:

Bible in Syriac:
The New Testament in Syriac. 2013. Published by British and Foreign Bible Society.

Bible in Greek:
The Greek New Testament. 2014. Ed. Barbara Aland. Fifth edition. Stuttgart. United Bible Societies.

Bible in Arabic:
[TBA] Excerpts of various modern and pre-modern editions and manuscripts

Bible in Coptic
[TBA]

Literature:

Carroll, John T., 2016. Jesus and the Gospels. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press. (307 p.)

Horrell, David G., 2015. An Introduction to the Study of Paul. T&T Clark Approaches to Biblical Studies Third Edition. London: Bloomsbury. (209 p)

Polaski, Sandra Hack, 2005. A Feminist Introduction to Paul. St. Louis, MO: Chalice Press. (122 p.)

Articles may be added

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Carl Johan Berglund

Docent, studierektor (tjänstledig), timlärare, pastor

carl.johan.berglund@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Salstentamen
  • Tolkningsövningar

Grundläggande behörighet.
Teologi 60 hp inklusive kurserna Bibeln och religionerna 15 hp och Text, kontext och tolkning 15 hp, eller motsvarande. Språkkunskaper motsvarande två år inom östkyrkligt program vid Sankt Ignatios andliga akademi /Teologiska högskolan Stockholm.

Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 16 november 2016.

Senast reviderad den 22 januari 2020.