Kurs

Teologi- och kyrkohistoria. Distanskurs

Kursen ger en översikt över kyrkohistorien, och studerar hur kyrkan formats genom samspelet mellan dogmatik, filosofi, kultur och kyrkliga praktiker. Sambandet mellan teologisk reflexion och konkret gestaltning belyses. I kursen introduceras den mångfald som kännetecknar kristendomen, både när det gäller traditioner inom de historiska kyrkorna och den nya tidens samfund.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskap om kyrkans historia, inklusive de stora kyrkofamiljerna
  • ha kännedom om huvuddragen i den västerländska systematiska teologins historia och dess nära förhållande till filosofin
  • kunna argumentera källkritiskt och känna till grundläggande historisk metod

Atkinson, Sam m.fl. (red.), 2012. Stora boken om filosofi. Stockholm: Lind CO. S. 10-21, 46-63, 72-95, 116-123, 126-129, 146-147, 164-171, 175, 189, 194-195, 214-221, 246-255, 268-277, 280-283, 292-293, 297-299, 300-313, 321-323, 325. (135 s).

MacCulloch, Diarmaid, 2009. Christianity: The First Three Thousand Years. New York: Penguin. s. 112-137, 155-176, 189-222/228, 245-254, 299-312, 329-338, 346-362, 373-375, 396-415, (442-456, 466-481), 551-562, 564-569, 574-584, 594-603, 604-624, 632-638, 657-664, 667-668, 672-675, 684, 738-765, 770-776, 791-797, 799-804, 812-816, 827-838, 855-865, 902-914, 941-975. (=339 sid. exkl. sidorna i parentes)

McGrath, Alister E., 2011 (eller senare). Christian Theology: An Introduction. London: Wiley-Blackwell, Part II + III (200 s)

Stark, Rodney, 2011. The Triumph of Christianity. New York: HarperCollins. S. 49-168, 237-254, 273-298, 353-418 (220 s). 

Williams, Rowan, 2016. Vara kristen. Örebro: Libris (90 s).

Kompendium med källtexter, 100 s.


Kurslitteraturen reviderades senast 26 april 2018.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Joseph Sverker

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare systematisk teologi

joseph.sverker@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Salstentamen
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.

I distanskursen ingår två obligatoriska träffar på plats i Bromma, samt salstentamen.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 22 februari 2017.

Senast reviderad den 22 februari 2017.