Kurs

Romarbrevet, språklig Nt textkurs

Romarbrevet har genom tiderna betraktats som det viktigaste av Paulus brev. Det spelade en avgörande roll i den lutherska reformationen, men har också varit viktigt i andra traditioner. Brevet har tolkats som den mogne Paulus sammanfattning av sin teologi om lagen och rättfärdiggörelsen, men den traditionella Paulusbilden har under senare år allvarligt ifrågasatts. Denna kurs ger fördjupad insikt i forskningen kring Paulus och det ”nya perspektivet” med betoning på socio-religiösa bakgrundsfaktorer och brevets retoriska argumentation. Jämfört med brevkurser på grundnivå ger kursen avancerad träning i läsning och tolkning av en längre brevtext på grekiska, bl.a. genom större fokus på syntax och stildrag.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa fördjupade kunskaper om Romarbrevets socio-religiösa och historiska sammanhang och förhållande till andra Paulusbrev, främst Galaterbrevet, samt tillräcklig insikt i aktuell forskningslitteratur för att på egen hand kunna analysera problematiska text
  • visa stor förmåga att självständigt översätta och tolka grekisk brevtext, med beaktande av Paulus särskilda språk och stil
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för den egna texttolkningen av en Romarbrevstext och diskutera sina slutsatser i grupp
  • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera viktiga frågeställningar i tolkningen av Romarbrevet, samt bedöma konsekvenserna för brevets teologiska och etiska tillämpning

Språkliga hjälpmedel:
The Greek New Testament. 1994. Utg. under red. av Kurt Aland. 4 uppl. Stuttgart: United Bible Society. 
eller
Novum Testamentum Graece. 2012. Utg. under red. av Eberhard Nestle och Kurt Aland. 28 uppl. Stuttgart: Deutsche Bibelstiftung.

Blomqvist, Jerker, & Jastrup, P. O., 1991: Grekisk/Graesk Grammatik. Aarhus: Akademisk forlag.

Bauer, Walter, 2000: A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature. Rev. och utg. av Frederick W. Danker. Chicago: University of Chicago Press.

Litteratur:
Bryan, Christopher, 2000: A Preface to Romans: Notes on the Epistle in Its Literary and Cultural Setting. Oxford: Oxford University Press (278 s).

Finlan, Stephen, 2004: The Background and Content of Paul’s Cultic Atonement Metphors.Academia Biblica, 19. Atlanta: Society of Biblical Literature (229 s).
Reading Paul’s Letter to the Romans. 2012. Utg. under red. av Jerry L. Sumney. SBLRBS 73. Atlanta: Society of Biblical Literature (202 s).
Tobin, Thomas H., 2004. Paul’s Rhetoric in its Contexts: The Argument of Romans. Peabody, Massachusetts: Hendrickson (250 s i urval). 
Diverse kommentarlitteratur och artiklar


Kurslitteraturen reviderades senast 15 oktober 2013.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Thomas Kazen

Professor, pastor

thomas.kazen@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Deltagande i högre seminarier
  • Muntlig tentamen
  • PM
  • Seminarier
  • Tolkningsövningar

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 90 hp, varav minst 15 hp språkliga textkurser med grekiska, eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 14 september 2010.