Kurs

Robotar och människor. Teologi för en posthuman värld

Alltsedan antiken har filosofer och konstnärer funderat över vad verktyg och maskiner har för relation till människan. Idag lever vi med så avancerade teknologier att vi har blivit beroende av dem och i viss mån även underordnade. Detta ställer teologin inför nya utmaningar. Teologin har också brottats med frågor om vad en människa är, men inte särskilt ofta i relation till den avancerade teknologin. Var går gränsen mellan människa och maskin? Finns det en skapelseteologi även för robotar och cyborger? Ska man begrava en protes? I denna kurs undersöks teknologifilosofins och teologins bidrag till relationen mellan människan och maskinen samt etiska utmaningar inför avancerad teknologi. Parallellt med teorierna görs teologiska närläsningar av skönlitterära exempel på utopier och dystopier inom teknologins värld.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha en god förmåga att identifiera och analysera centrala frågor inom teknologifilosofi och teologiska teorier om teknologiska utmaningar
  • kritiskt kunna argumentera för en etisk position om människovärde i förhållande till teknologi
  • uppvisa förmåga att konstruktivt bidra med teologiska analyser av samtidens teknologiska villkor

Brock, Brian, 2010. Christian Ethics in a Technological Age. Cambridge: Eerdmans Publishing. (388 s)

Graham, Elaine L., 2002. Representations of the Post/Human. Monsters, Aliens and Others in Popular Culture. Manchester: Manchester University Press. (252 s)

Han, Sam, 2016. Technologies of Religion. Spheres of the Sacred in a Post-secular Modernity. Oxford: Routledge. (152 s) Tillgänglig som e-bok via EbscoHost

Artiklar tillkommer på ca 200 sidor.

Fritt val av dessa skönlitterära verk eller annan i samråd med läraren (ca 300 s):

Asimov, Isaac: Jag, Robot (384 s)
Boye, Karin: Kallocain
Dick, Philip K.: What do electric sheep dream about?
Dick, Philip K.: The Minority Report (304 s)
Orwell, George: 1984
Shelley, Mary: Frankensteins monster

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt minst två av kurserna Att tolka Gud och samhället, 15 hp, Text, kontext och tolkning 15 hp eller Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.

Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 15 december 2015.

Senast reviderad den 22 februari 2017.