Kurs

Religionshistoria

Kursen behandlar icke-kristna religioner. Särskilt de stora skriftreligionernas framväxt och nutida betydelse studeras, men även andra religiösa traditioner tas upp. Religionsbegreppet problematiseras utifrån olika definitioner av religion och från religionsfenomenologiska utgångspunkter.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskaper om innehåll, uttrycksformer och sociala funktioner hos icke-kristna religioner
  • kunna jämföra religionerna och relatera dem till varandra genom en religionsfenomenologisk överblick
  • visa förståelse för ett religiöst förhållningssätt till tillvaron

Holm, Nils, G., 2003: Religionshistoria. En introduktion med textläsning. Åbo: Åbo Akademi. S. 1-30, 103-318 (245 s.) 

Religion i Sverige. 2011. Utg. under red. av Ingvar Svanberg & David Westerlund. 2 uppl. Stockholm: Dialogos. S. 1-85, 219-343 (210 s).

Artiklar


Kurslitteraturen reviderades senast 16 april 2013.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Salstentamen
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 6 mars 2008.