Kurs

Religions- och övertygelsefrihet i en global värld

I kursen ges studenten fördjupade kunskaper om religions- och övertygelsefrihet i en globaliserad värld. Statliga restriktioner och sociala motsättningar sätter ibland dessa rättigheter på spel. Olika förståelse av religions- och övertygelsefrihet och relationen till andra fri- och rättigheter är därför föremål för analys i denna kurs. Särskilt uppmärksammas och jämförs mekanismer bakom utformandet av religions- och trosfrihet på global, regional och statlig nivå.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha fördjupad kunskap om religions- och övertygelsefrihetens innebörd och kompexitet, särskilt i relation till utvecklingen i Europa och EU
  • kunna klart formulera och argumentera för komplexa positioner om hur religions- och övertygelsefrihet relaterar till andra fri- och rättigheter
  • med hög grad av självständighet och kreativt kunna identifiera och formulera den kunskap och de argument som ligger till grund för utformningen av religionsfrihet på olika nivåer – globalt, regionalt och statligt

Blackford, Russell, 2011: Freedom of Religion and the Secular State. Malden, MA: John Wiley & Sons Ltd. (224 s) Finns som E-bok via Ebray tillgänglig för THS studenter och personal.

Taylor, Paul, M., 2005: Freedom of religion: UN and European human rights law and practice. Cambridge: Cambridge University Press. (434 s)

Nussbaum, Martha Craven, 2008: Liberty of conscience. In defense of America’s tradition of religious equality. New York: BasicBooks. (406 s)

Sachedina, Abdulaziz, 2009: Islam and the challenge of human rights. New York: Oxford University Press. (248 s)

Artiklar tillkommer.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Göran Gunner

Docent, högskolelektor, pastor

goran.gunner@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.

Högskolestudier om minst 180 hp, där huvudområdet utgörs av minst 90 hp i mänskliga rättigheter eller ämne inom teologiskt, humanistiskt-filosofiskt, samhällsvetenskapligt, juridiskt huvudområde eller motsvarande, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Dessutom 5MR430 MR, filosofi, juridik och politik, 30 hp eller motsvarande.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 10 oktober 2014.