Kurs

Religions- och övertygelsefrihet

Kampen för religions- och övertygelsefrihet spelar en avgörande roll för demokratins framväxt. I kursen studeras religions- och övertygelsefrihetens förankring i svensk och internationell rätt. I dagens Sverige prövas religionsfrihetens räckvidd och gränser utifrån t.ex. bruket av huvudduk. Hur kan religions- och övertygelsefrihet förverkligas i ett mångkulturellt samhälle i Sverige och internationellt?

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha kunskaper om den historiska bakgrunden till den nutida förståelsen av religions- och övertygelsefriheten
  • ha god kännedom om hur samvetsfrihet tillämpas i praktiken
  • ha förmåga att självständigt granska och reflektera över religions- och övertygelsefrihetens gränser och möjligheter i olika länder
  • orientera sig i världsreligionernas syn på religionsfrihet och religionsbyte

Andersson, Dan-Erik och Johan Modée, 2011: Mänskliga rättigheter och religion. Malmö: Liber. (250 s).

Ekman, Kerstin, 1994: Rätten att häda. Stockholm: Svenska Rushdiekommittén. (16 s).

Ericson, Leif, 2006: Klarar samvetet kraven? I Ingelstam, Lars et.al. Spår av Gud. Stockholm: Teologiska högskolan Stockholm (15s)

EU Guidelines on the promotion and protection of freedom of religion or belief, 2013. OSCE/ODIHR. (18 s) Se: Länk

Gunn, Jeremy, T., 1996: Adjudicating Rights of Conscience Under the European Convention on Human Rights. I Religious Human Rights in Global Perspective: Legal Perspectives, The Hague: Martinus-Nijhoff. (25).

Gunner, Göran, 2005: Religions- och samvetsfrihet. I Allas värde och lika rätt. Perspektiv på mänskliga rättigheter. Utg. under red. av Göran Gunner, & Elena Namli, Elena..Lund: Studentlitteratur. S. 189-210. (22 s).

Roth, Hans Ingvar, 2012: Är religion en mänsklig rättighet? Stockholm: Norstedts. (334 s).

Tro, frihet, förändring. Så kan religionsfrihet integreras i svensk utrikespolitik, 2010. Stockholm: Svenska Missionsrådet. (40 s) Se: länk

Vad religionsfrihet innebär och när den får begränsas, 2010. Stockholm: Svenska Missionsrådet. (20 s) Se: länk


Kurslitteraturen reviderades senast 28 oktober 2013.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Göran Gunner

Docent, högskolelektor, pastor

goran.gunner@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 21 december 2011.