Kurs

Religion, kultur och samhälle

Religioner, kulturer och samhällen spänner över varandra i delvis men inte alls fullständigt överlappande mönster. I denna kurs studeras hur grundläggande existentiella frågor, politik och idéer – och inte minst kontrollen över dessa – uttryck för, och element i, framväxten av religioner, kulturer och samhällen. Utifrån ett religionshistoriskt perspektiv analyseras religiös kunskap, och kunskapsproduktionen i förhållande till den sociala och kulturella kontexten. Det samspel av idéer, dialog och maktanspråk som här uppstår studeras i denna kurs med betoning på idag aktuella uttryck och frågeställningar. Kursen ger en förståelse för olika kulturer utifrån gemensamma existentiella problem som gäller människor världen över, men som tar sig olika uttryck utifrån religionssociologiska, religionshistoriska, livsåskådningsmässiga och kulturella perspektiv.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha god kunskap om centrala religionssociologiska, religionshistoriska och systematiskt teologiska begrepp kring människans förmåga till kunskap och hantering av sina livsvillkor
  • ha grundläggande kunskap om några religioners och åskådningars framväxt och utveckling
  • ha förmåga att resonera teoretiskt kring skilda religions- och kunskapsbegrepp
  • äga kunskap om förutsättningar och problem i interkulturella relationer

Ammerman, Nancy, Tatom, 2014: Sacred Stories, Spiritual Tribes. Finding Religion in Everyday Life. New York: Oxford University (340 s).

Frisk, Liselotte och Åkerbäck, Peter, 2013: Den mediterande dalahästen. Stockholm: Dialogos (226 s).

Gauthier, Francois, Woodhead, Linda, Martikainen, Tuomas, 2013: Religion in Consumer Society. Farnham: Ashgate Publishing Limited (226 s).
Finns även som e-bok via Ebrary för studenter och personal på THS.

Robert, Dana Lee, 2009: Christian Mission: How Christianity Became a World Religion. Wiley-Blackwell (214 s).
Finns även som e-bok via Ebrary för studenter och personal på THS.

Sharma, Arvind och Young Katherine K, 2008: Fundamentalism and Women in World Religions. T. T. Clark Ltd (195 s). 

Singleton, Andrew, 2014: Religion, Culture and Society: A Global Approach. London: Sage (272 s). 

Thurfjell, David, 2015: Det gudlösa folket. De postkristna svenskarna och religionen. Stockholm: Molin & Sorgenfrei Akademiska (258 s).

Weber, Max, 1978: Den protestantiska etiken och kapitalismens anda, Argos, (161 s). 


Kurslitteraturen reviderades senast 8 september 2015.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Anneli Winell

Teol.dr, högskolelektor

anneli.winell@ehs.se

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Petra Carlsson

Professor, högskolelektor

petra.carlsson@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Baskurser i teologi 30 hp.

Vid Teologiska högskolan tillämpas obligatorisk närvaro.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 20 januari 2015.