Kurs

Religion i medier och populärkultur

Människor i Skandinavien som formulerar en tro gör det vanligen inte med de stora religionernas språk. Samtidigt finns det en stor uppslutning kring tanken att det finns en Gud eller ett högre väsen. Ibland beskrivs religionen som implicit, det vill säga att alla har en religion av någon sort även om man inte bekänner sig till en specifik. I kursen analyserar vi hur kultur kan gestaltas som religion och hur religion visar sig i så kallad populärkultur. Vi kommer även att fördjupa oss i hur teologi kan vara en kritisk röst i samhället. Genom att tolka religion filosofiskt och sociologiskt i nyhetsmedier, film och sociala medier övas deltagarna i att förstå fenomen utanför de etablerade religionerna som religiösa.

Efter kursen förväntas studenten:

  • kunna visa översiktlig kunskap om hur religion kan tolkas i medier och populärkultur
  • kunna analysera samband mellan filosofiska och sociologiska teorier om religion och religiositet
  • kunna argumentera kritiskt för en egen ståndpunkt vad gäller teologins roll i relation till medier och kultur

”Film som samhällskritik. En dröm om ett annat liv”. I: Utg. under red. av Petra Carlsson Svensk kyrkotidning nr 4, årgång 109 (förmedlas som pdf) (16 s).

de Botton, Alain, 2013: Religion för ateister. Stockholm: Brombergs (324 s).

Guarino, Thomas G. 2009: Vattimo and Theology. London: TT Clark LdT (176 s).

red. 2012: Mediatization and religion, 2012. Utg. under red. Av Stig Hjarvard och Mia Lövheim. Nordic perspectives. Göteborg: Nordicom (210 s).

Riis, Ole och Woodhead, Linda, 2012: A Sociology of Religious Emotion. Oxford: Oxford University Press (280 s).

Arbetsmaterial
Knausgård, Karl Ove (2011): Min kamp. Stockholm: Pocketförlaget, valda delar i del 2 (ca 200 s).

Eastwood, Clint (film, 2008): Gran Torino

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, varav minst 15 hp från fortsättningsnivå inklusive Religion, kultur, samhälle 7,5 hp eller Teologins förändrade förutsättningar 7,5 hp eller Teologi i det moderna samhället 7,5 hp eller motsvarande.