Kurs

Nutida teologisk etik

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i den nutida diskussionen inom västerländsk teologisk etik. Olika teoribildningar och traditioner presenteras där centrala och aktuella teman analyseras, såsom förhållanden mellan politik och teologisk etik, gudsbilder och makt, människosyn och samhällssyn samt sanningsanspråk i en pluralistisk kultur. I kursen får studenten goda möjligheter till självständig reflektion och kritisk granskning av vetenskapliga texter i etik.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa breda kunskaper om skilda utformningar av teologisk etik samt god inblick i den nutida forskningen i ämnet
  • visa förmåga att relatera utvecklingen inom teologisk etik till socialetik
  • visa förmåga att kritiskt kunna argumentera för egna normativa uppfattningar
  • reflektera över samband mellan metodologiska och substantiella aspekter inom nutida teologisk etik

Butler, Judith, 2011. Osäkra liv. Sörjandets och våldets makt. Hägersten: Tankekraft (163 s)

Gustafson, James M, 1981/ 1984. Ethics from a Theocentric Perspective. , I och II. Chicago: University of Chicago Press. (279 s)

Hauerwas, Stanley, 2012. Det fredliga riket: en introduktion till kristen etik. Skellefteå: Artos Norma (293 s)

Porter, Jean, 1999. Natural and Divine Law. Reclaiming the Tradition for Christian Ethics. Grand Rapids: Eerdmans. (348 s)

Serene, Jones, 2000. Feminist Theory and Christian Theology. Augsburg Fortress (214 s)

Stout, Jeffrey, 2005. Democracy and Tradition. Princetown and Oxford: Princetown University Press. (307 s)

Volf, Miroslav, 1996. Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation. Nashville, TN: Abingdon Press. (336 s)

Weil, Simone, 2013. Om de politiska partiernas allmänna avskaffande. Umeå: h:ström Text Kultur (58 s)


Kurslitteraturen reviderades senast 11 oktober 2017.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp systematisk teologi på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 14 september 2010.

Senast reviderad den 22 februari 2017.