Kurs

När krisen kom: teologisk visdom och mänskliga rättigheter i pandemier och ekokatastrofer

Kombinationen av coronakrisen, klimatkrisen och den ekonomiska kris som hotar beskrivs ibland som något mänskligheten aldrig tidigare skådat. Det är en sanning med modifikation och handlar om vilket perspektiv man väljer. Denna kurs introducerar perspektiv från teologi och mänskliga rättigheter för samhällen i kris. Människosyner diskuteras utifrån människans roll i ekologi, politik och senmodern ekonomi. Samhällssyn debatteras, och teologiska och mänskliga rättighetsperspektiv lyfts fram som etiskt, kritiskt och konstruktiva alternativ till kontroll- och övervakningsstrategier. Dessutom behandlas teologiskt motiverad handlingskraft utifrån teopolitisk aktivism och politisk konst. Kursen ställer också frågan i vilken mån teologiskt tänkande ger uttryck för universella värden, exempelvis i form av mänskliga rättigheter, och vilken relevans sådana värden har i tider av kris och undantagstillstånd.

Efter kursen förväntas studenten:

  • kunna utvärdera människans förhållande till naturen och ett ekonomiskt system med begrepp hämtade från kurslitteraturen
  • kunna analysera och jämföra grundläggande teologiska och etiska argument kring djupgående samhällsförändringar
  • kunna kritiskt och konstruktivt diskutera förhållningssätt till aktivism och samhällsengagemang

Carlsson Redell, Petra, 2020. Avantgarde Art and Radical Material Theology: A Manifesto. London, Routledge. (128 s)
 
Human Rights Watch, 2020. “Human Rights Dimensions of COVID-19 Response”, https://www.hrw.org/sites/default/files/news_attachments/202003covid_report.pdf. (22 s)
 
Jonas, Hans, 1991. Ansvarets princip. Utkast till en etik för den teknologiska civilisationen. Göteborg: Daidalos. (S. 23-55, 95-270, 197 s)
 
Kingsolver, Barbara, 2000. Prodigal Summer. New York: HarperCollins. (444 s) / Barbara Kingsolver, 2002. Sommarens rikedom. Malmö: Bra böcker. (390 s)
 
Kotsko, Adam, 2018. Neoliberalism’s Demons: On the Political Theology of Late Capital. Stanford: Stanford University Press. (144 s) Tillgänglig som E-bok via EbscoHost för studenter och personal vid EHS.
 
MacIntyre, Alasdair, 1999. Dependent Rational Animals: Why Human Beings Need the Virtues. London: Duckworth. (166 s) Tillgänglig som E-bok via EbscoHost för studenter och personal vid EHS.
 
Moyn, Samuel, 2018. Not Enough: Human Rights in an Unequal World. Cambridge, M.A.: Harvard University Press. (277 s) Tillgänglig som E-bok via EbscoHost för studenter och personal vid EHS.
 
Spalde, Annika och Strindlund, Pelle, 2017. Mystik och politik: Befriande kristendom. Stockholm: Argument Förlag. (214 sidor)
 
Wigorts Yngvesson, Susanne, 2018. Övervakad. Människor, maskiner och Gud. Stockholm: Timbro. (259 s)
 
 
Artiklar om ca 50 sidor tillkommer

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Petra Carlsson

Biträdande rektor Avdelningen för religionsvetenskap och teologi, docent, högskolelektor

petra.carlsson@ehs.se

Linde Lindkvist

Docent, högskolelektor

linde.lindkvist@ehs.se

Joseph Sverker

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare systematisk teologi

joseph.sverker@ehs.se

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM

Grundläggande behörighet.

Anmälan på Antagning.se

Kursen ges som nätbaserad distansutbildning utan obligatoriska fysiska träffar.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 28 april 2020.