Kurs

Kyrka och teologi i pandemiernas tid

Corona-pandemin har inneburit stora utmaningar inom politik, hälsa och ekonomi. Men den har också tvingat kyrkor att reflektera över sin teologi, förkunnelse och verksamhet. Det är inte första gången kyrkosamfunden ställs inför en allvarlig epidemi. I denna kurs studeras deras teologiska och praktiska gensvar på sådana utbrott. från pesten under antiken och medeltiden till Aids- och Covid-19-epidemierna i modern tid. Kursen ger en fördjupning i teologier som formulerats i dessa situationer, och innebär också en möjlighet att studera och analysera olika praktiska responser vad gäller gudstjänst, diakoni och undervisning i församlingar.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskap om teologier angående framför allt lidande och sjukdom som kommit till uttryck under epidemier i historia och nutid
  • kunna analysera sådana teologier utifrån ett systematiskt teologiskt eller praktisk teologiskt perspektiv
  • kunna diskutera och analysera pastorala strategier och nya praktiker från kyrkor i samband med epidemier

Bell, Dean Phillip (red.), 2019. Plague in the Early Modern World: A Documentary History. New York: Routledge. (Urval 100 sidor) Tillgänglig som E-bok via EbscoHost för studenter och personal vid EHS.
 
Camnerin, Sofia, 2020. När larmet tystnar hörs tonen. Stockholm: Verbum. (150 sidor)
 
Campbell, Heidi, 2020. Distanced Church: Reflecions on Doing Church Online. Digital Religion Publications. (90 sidor.)
 
Davis, Eller, 2001. Getting Involved with God. Cambridge Cowley Publications. (Sid. 7–45) Tillgänglig som E-bok via EbscoHost för studenter och personal vid EHS.
 
Jonsen, Albert och Earl Shelp, 1993. ”Religion and Religious Groups” i The Social Impact of AIDS in the United States. National Research Council, 1993. (40 sidor. Tillgänglig som pdf.)
 
Lindström, Fredrik, 1997. Det sårbara livet, kapitel 1 (sid 27–82) (Tillgänglig som pdf)
 
McNeill, William H, 1976. Plagues and Peoples. London: Doubleday (250 sidor) Tillgänglig som E-bok via EbscoHost för studenter och personal vid EHS.
 
 
Artiklar, 100 sidor
 

Halldorf, Joel, 2012. Av denna världen? Skellefteå: Artos (127–158) (Tillgänglig som pdf)
Franciskus, ”Ubi et Orbi 2020”
Hovrun. Cyril, ”Covid-19 and Christian (?) Dualism”
Keller, Cathrine, ”A Letter from Professor Cathrine Keller, March 22, 2020”.
O’Malley, Timothy, ”The Church’s Response Is Saying ’No’ to Deaths’ Dominion”, Church Life Journal
Reno, R. R. ”Say No to Death’s Dominion”, First Things
Stark, Rodney, 2011. The Triumph of Christianity: How the Jesus Movement Became the World’s Largest Religion. New York: HarperOne. (114–119)
Stone, Lyman, ”Christianity Has Been Handling Epidemics for 2000 Years” (10 sidor)
Stone, Lyman, ”Prepare Your Churches for Covid”
Gustafson, Emil, 1900. Evighetsljus på mörka moln (utdrag 30 sidor) (Tillgänglig som pdf)

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Joel Halldorf

Professor

joel.halldorf@ehs.se

Sofia Camnerin

Lektor i Systematisk teologi, timlärare

sofia.camnerin@ehs.se

Frida Mannerfelt

Teol. dr

frida.mannerfelt@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.

Anmälan på Antagning.se

Detta är en nätbaserad distanskurs utan obligatorisk schemalagd undervisning. Det ingår inga obligatoriska träffar på campus eller online.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 22 april 2020.