Kurs

Kroppens teologi

Observera att denna kurs har ställts in.

Kroppen har i den kristna teologin och etiken betraktats som både något heligt och syndigt. Med influenser från filosofiska strömningar har teologin tolkat kroppen som både hinder och vägar till Gud, såsom genom askes, sexualitet, gudomlig avbild eller normer för handlingar med kroppen – den egna och andras. I denna kurs analyseras historiska teologiska texter såväl som tidsaktuella etiska texter om kroppen utifrån teman om inkarnation och kroppslighet. Kursen syftar till att kritiskt belysa olika föreställningar om kroppen och dess konsekvenser för uppfattningar om Gud och människa.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha en god överblick och fördjupad kunskap om kroppens teologi samt vara förtrogen med några huvudsakliga teorier om kropp inom samtida systematisk teologi
  • kunna urskilja och förhålla sig till olika kriterier för att tolka inkarnation och kroppslighet idag
  • kunna formulera etiska och moraliska slutsatser om kroppens teologi utifrån skilda teologiska resonemang
  • uppvisa förmåga att kunna argumentera på såväl teologisk som etisk grund för en specifik teologi om kroppen.

Sexuality and the Sacred, 2010. Utg. under red. av Marvin M Ellison & Kelly Brown Douglas. Av Westminster: John Knox Press (439 s).

Oborne, David & Isherwood, Lisa, 2001: The Good News of the Body: Sexual Theology and Feminism. New York: New York University Press (242 s).

Sigurdson, Ola, 2006: Himmelska kroppar. Göteborg: Glänta, (692 s).

Taylor, Charles, 1989: Sources of the Self: The making of Modern Identity. Cambridge: Cambridge University Press. Ss 3-302, 495-521 (327 s)

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, varav minst 15 hp från fortsättningsnivå inklusive Teologins förändrade förutsättningar 7,5 hp eller motsvarande.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 20 december 2011.