Kurs

Kropp och kön i kyrkans historia

Frågor om kroppslighet och genus har haft stort utrymme i teologiska diskussioner inom såväl akademi som kyrka de senaste decennierna. Även i historien har dessa teman varit tätt sammanvävda. I denna kurs ges en översikt över dessa teman i teologin samt i kyrkans liv. Frågor som ställs är: I vilken grad kan den kristna traditionen beskrivas som kropps- eller sexualfientlig? Hur har kvinnlighet respektive manlighet konstruerats i kyrkans historia? Dessutom studeras celibat, äktenskap, homosexualitet och kvinnligt religiöst ledarskap i kyrkans historia.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha en god överblick och fördjupad kunskap om kristendomens historia ur ett genushistoriskt perspektiv
  • ha kännedom om och kunna analysera teologiska perspektiv på kropp och genus i kyrkohistorien
  • ha förmåga att självständigt och kritiskt diskutera centrala frågeställningar i forskningen angående genus och kroppslighet

Brown, Peter, 2008 [1990]. The Body and Society. Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity. New York: Columbia Press University. (400 pp.)

The Catholic Women Speak Network (ed). 2015. Catholic Women Speak. Bringing our Gifts to the Table, 2015. New York: Aulis (contains 40 pp. required reading) Available as e-book.

Rogers, Eugene F. (ed.), 2002. Theology and Sexuality: Classic and Contemporary Readings. Malden: Blackwell Publishers. (contains 250 pp. required reading)

Hall, Donald E. (ed.) (1994) Muscular Christianity: embodying the Victorian Age (Cambridge studies in nineteenth-century literature and culture 2), Cambridge: Cambridge University Press (contains 30 pp. required reading)

Ranft, Patricia, 1998. Women and Spiritual Equality in the Christian Tradition. Basingstoke: Macmillan. (200 pp.) 

An academic monography on gender and/or body and Christian faith is to be selected in consultation with the examiner (300 pp.)


Kurslitteraturen reviderades senast 22 maj 2019.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Hanna Stenström

Docent, högskolelektor, präst i Svenska kyrkan

hanna.stenstrom@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 90 hp, varav minst 15 hp historisk teologi på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 20 december 2011.

Senast reviderad den 22 februari 2017.