Kurs

Kristendomens historia, nätkurs

Kursens syfte är att ge en introduktion till och allmän översikt över kristendomens historia under tjugo århundraden mot bakgrund av politisk och ekonomisk historia samt kulturhistoria. Flera historiska perspektiv integreras som kyrkohistoria, teologihistoria, musikhistoria, missionshistoria samt allmän idéhistoria. Dessutom innehåller kursen ett moment av internationell samfundskunskap.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa baskunskaper om de fyra olika tidsepoker som kursen är uppdelad i: fornkyrkan, medeltiden, reformationstiden och den nyare tiden
  • känna till det fortlöpande historiska skeendet med orsak och verkan
  • kunna beskriva grunddragen i några av de stora kyrkofamiljerna: Katolska, ortodoxa, lutherska, reformerta, baptistiska och pentekostala

Hill, Jonathan, 2009: Den kristna kyrkans historia. Örebro: Libris. S. 10–129, 158–219, 240–439 (350 s).

Stark, Rodney 2011: The Triumph of Christianity. New York: HarperCollins. S. 49–70, 105–136, 154–181, 213–295, 316–332, 353–385 (200 s).


Kurslitteraturen reviderades senast 30 maj 2014.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Joel Halldorf

Professor

joel.halldorf@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Salstentamen

Grundläggande behörighet.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 6 mars 2008.