Kurs

Konflikter mellan rättigheter

Kursen ger fördjupade kunskaper och förmåga att kritiskt granska teorier om konflikter mellan skilda rättigheter. I konkreta situationer hamnar rättigheter ofta i konflikt med varandra. Vilka kriterier ska då gälla för att bedöma vilka rättigheter som ska ha företräde framför andra? I kursen fördjupas argumenten utifrån filosofiska teorier om relevanta och aktuella konflikter.

Efter kursen förväntas studenten:

  • med hög grad av självständighet identifiera och kritiskt analysera konflikter mellan rättigheter
  • självständigt kunna formulera och argumentera för olika strategier att hantera situationer där det råder rättighetskonflikter
  • presentera och värdera analyser av skilda teorier om konflikter mellan rättigheter för en akademisk såväl som annan målgrupp både i tal och i skrift

Bauer, Joanne R. and Bell, Daniel A. (eds.), 1999. The East Asian Challenge for Human Rights. Cambridge: Cambride University Press (350 s)

Christie, George C., 2011. Philosopher Kings? The Adjudication of Conflicting Human Rights and Social Values. Oxford: Oxford University Press. (195 s). Finns även som e-bok via EbscoHost.

Derrida, Jacques, 2005. Lagens kraft. Eslöv: Östlings bokförlag Symposion. S. 5-42. (38 s)

Dworkin, Ronald, 2006. Justice in Robes. Cambridge: Harvard University Press. (320 s)

Juma, Lawrence, 2013. Human Rights and Conflict Transformation in Africa. Bamenda: Langaa RPCIG. (506 s)

Nergelius, Joakim, 2006. Rättsfilosofi : samhälle och moral genom tiderna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. (199 s)

Artiklar och rättsfall tillkommer.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Ulf Johansson Dahre

Fil. dr, docent

ulf.johansson-dahre@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen

Grundläggande behörighet.
Högskolestudier om minst 180 hp, där huvudområdet utgörs av minst 90 hp i mänskliga rättigheter eller ämne inom teologiskt, humanistiskt-filosofiskt, samhällsvetenskapligt, juridiskt huvudområde eller motsvarande, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp eller motsvarande. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Dessutom minst 20hp av 5MR432 Mänskliga rättigheter, filosofi, juridik och politik eller motsvarande på avancerad nivå.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 11 december 2017.