Kurs

Internationell humanitär rätt

Väpnade konflikter har pågått och pågår i ett stort antal länder. De drabbade är civilbefolkningen vilket inte minst visar sig i antalet flyktingar i världen i dag. Den internationella humanitära rätten, krigets lagar, har till syfte att vara regler som ska respekteras under väpnad konflikt. I den här kursen studeras den humanitära rätten ur ett juridiskt, politiskt, historiskt och filosofiskt perspektiv. Hur har den vuxit fram och vilka principer vilar den på? Vilken roll spelar Röda Korset? Vad innebär begreppet humanitär rätt för kombattanter i mötet med civila under väpnad konflikt? I kursen behandlas internationell humanitär rätt och praxis på området. Särskilt fokuseras på exempel från Mellanöstern och Centralafrika.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha god inblick i situationen för civila under väpnad konflikt, särskilt situationen i Mellanöstern och Centralafrika
  • kunna grunderna i den internationella humanitära rätten och relevanta konventioner
  • kunna urskilja kriterierna som begränsar vilka typer av vapen och stridsmetoder som får användas
  • självständigt kunna reflektera över humanitära rätten, civilbefolkningens villkor och flyktingsituationen i världen

Clapham, Andrew & Gaeta, Paola, 2014. The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict. Oxford: Oxford University. S. 3-90, 273-409, 545-766. (444 s)

Geneva Convention (I-IV); Additional Protocol (I-III)

O’Connell, Mary Ellen, 2007. Preserving the Peace: The Continuing Ban on War Between States. I: California Western International Law Journal, Vol. 38, No. 1 (20 s) Tillgänglig via Länk

White, Nigel D., 2014. Advanced Introduction to International Conflict and Security Law. Northampton: E. Elgar. (144 s) 

Även krig har regler. Internationell humanitär rätt. En handbok för riksdagsledamöter. Röda korset. (52 s) Länk

Tillkommer artiklar om Mellanöstern och Centralafrika (250 s)


Kurslitteraturen reviderades senast 3 oktober 2019.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Göran Gunner

Docent, högskolelektor, pastor

goran.gunner@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Salstentamen

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 90 hp.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 26 oktober 2015.

Senast reviderad den 10 december 2018.