Kurs

Humanitär rätt, mänskliga rättigheter och Palestina

Internationell rätt reglerar genom den humanitära rätten och mänskliga rättigheter människors samlevnad i både freds- och krigssituationer. Kursen avser att belysa den internationella rättens problematik genom den aktuella konflikten i Palestina. Vad är tillämpbart på konkreta situationer? Vad efterlevs av parterna och vad efterlevs inte? Vilka kränkningar av vilka rättigheter begås? Vilka vägar till en bättre ordning går att se inför framtiden?

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha kunskap om humanitär rätt och mänskliga rättigheter i krig och fred
  • ha inblick i vad internationell rätt säger om denna konflikt
  • kunna använda och referera till tillämpbar lagstiftning
  • ha fått en orientering i den humanitära rättens tillämpbarhet på denna konflikt
  • kritiskt kunna reflektera kring olika förslag till fredslösning på humanitär rätt och mänskliga rättigheter

Abusive System. Failures of Criminal Justice in Gaza (2012) Human Rights Watch 43 s. Länk

A Wall in Jerusalem: Obstacles to Human Rights in The Holy City
. (2006). B’Tselem. The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories. Jerusalem, 32 s. Länk

Boutruche, Théo (2011) On International Humanitarian Law Requiring of the Occupying Power to Transfer Back Planning Authority to Protected Persons Regarding Area C of the West Bank, 34 s. Länk

By Hook and by Crook Israeli Settlement Policy in the West Bank (2010). B’Tselem. The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories. Jerusalem, 71 s.
Länk

”FORGET ABOUT HIM, HE’S NOT HERE”, Israel’s Control of Palestinian Residency in the West Bank and Gaza, (2012) Human Rights Watch 116 s. Länk

Human Rights in Occupied Territories, 
(2011). B’Tselem. The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories. Jerusalem, 63 s.
Länk

Human Rights in Palestine and other Occupied Arab Territories. Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict
. (2009) (valda delar inkl. s. 5-38, 82-95 och 520-554 + ca 150 s) Länk

Institutionalised Impunity: Israel’s Failure to Combat Settler Violence in the Occupied Palestinian Territory
(2013) Al-Haq Organisation 48 s. Länk

Israel’s destruction of cisterns due to the lack of building permits in Area C of the West Bank
 (2011) 8 s. Länk

Koek, Elisabeth (2011) Exploring the Illegality of ’Land Swap’ Agreements under Occupation, Al-Haq 16 s. Länk

No Minor Matter: Violation of the Rights of Palestinian Minors Arrested by Israel on Suspicion of Stone-Throwing (2011). B’Tselem. The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories. Jerusalem, 83 s.
Länk

Rayyes, Naser (2011) Illegal Trial of Palestinian Civilian Persons before Palestinian Military Courts, Al-Haq 87 s. Länk

Rule of Law: A Veil of Compliance in Israel and the oPt 2010-2013. (2014). Diakonia IHL Resource Centre. 37 s. Länk

OCHA oPt material:

The Case of Sheikh Jarrah, OCHA 2010, 6 s. Länk

Displacement and Insecurity in Area C of the West Bank,
 August 2011, 26 s. Länk

East Jerusalem : Key Humanitarian Concerns,
 2011, 136 s. Länk

Fragmented Lives Humanitarian Overview 2013
, Jerusalem: OCHA 2014, 108 s. Länk

The Humanitarian Impact of Israeli-imposed Restrictions on Access to Lands and Sea in the Gaza Strip
, Jerusalem: OCHA 2010, 35 s. Länk

The Impact of the Barrier on Health
, Jerusalem: OCHA 2010, 17 s. Länk

How dispossession happens: the takeover of Palestinian water springs by Israeli settlers
, OCHA 2012, 29 s. 
Länk

The Planning Regime Applied by Israel in Area C of the West Bank
, Jerusalem: OCHA 2010, 21 s. 
Länk


Kurslitteraturen reviderades senast 15 oktober 2012.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Göran Gunner

Docent, högskolelektor, pastor

goran.gunner@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 90 hp eller motsvarande.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 3 mars 2010.