Kurs

Humanitär rätt, mänskliga rättigheter och Centralafrika

Internationell rätt reglerar genom den humanitära rätten och mänskliga rättigheter människors samlevnad i både freds- och krigssituationer. Kursen avser att belysa den internationella rättens problematik genom den aktuella konflikten i Centralafrika med särskild tonvikt på Demokratiska republiken Kongo. Vad är tillämpbart på vilken situation? Vad efterlevs av parterna och vad efterlevs inte? Vilka kränkningar av vilka rättigheter begås? Vilka vägar till en bättre ordning går att se inför framtiden?

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha kunskap om humanitär rätt och mänskliga rättigheter i krig och fred
  • kunna använda och referera till tillämpbar lagstiftning
  • ha fått en orientering i den humanitära rättens tillämpbarhet på denna konflikt
  • kritiskt kunna reflektera kring olika förslag till fredslösning på humanitär rätt och mänskliga rättigheter

Holmertz, Gert. 2011. Kongo-Kinshasa. Länder i fickformat 2014. Stockholm; Utrikespolitiska institutet (36 s)

Erased Identity: Muslims in Ethically Cleansed Areas of the Central African Republic. 2015. Amnesty International. Se: LÄNK

Everyday Emergency: Silent Suffering in Democratic Republic of Congo. 2014. Amsterdam: Médecins Sans Frontières (68 s) doctorswithoutborders.org

Lemarchand, René, 2009: The dynamics of violence in Central Africa. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. (Urval 260 s)

Melvern, Linda, 2003: Att förråda ett folk – Västmakterna och folkmordet i Rwanda. Stockholm: Ordfront (350 s)

War and the Militarization of Mining in the Congo. 2009. Global Witness. Se: www.globalpolicy.org/ (110 s)

“You Will Be Punished” Attacks on Civilians in Eastern Congo
. 2009. New York: Human Rights Watch. Se: www.hrw.org/ (19 s)

“I Can Still Smell the Dead” The Forgotten Human Rights Crisis in the Central African Republic
., 2013: Human Rights Watch (89 s) www.hrw.org

Zedenius, Fanny. 2014. Women’s bodies as battleground. Sexual violence in the Democratic Republic of the Congo. University of Gothenborg. Se: LÄNK (11 s)


Kurslitteraturen reviderades senast 26 oktober 2015.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Göran Gunner

Docent, högskolelektor, pastor

goran.gunner@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • PM
  • Salstentamen

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 90 hp eller motsvarande.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 24 november 2014.

Senast reviderad den 7 september 2015.