Kurs

Homiletik, nätkurs

Homiletikens grundläggande frågor analyseras, däribland predikans språk, situationens betydelse, det personliga engagemangets vikt och olika grunddrag i predikans teologi. Tillfälle ges att analysera olika predikningar med särskild hänsyn till struktur och tilltal. Kommunikationsprocessens olika grundfrågor och teoretiska modeller studeras.

Efter kursen förväntas studenten:

  • urskilja miljöns betydelse samt det personliga engagemangets vikt för predikans möjligheter
  • uppvisa förmåga att lyssna till predikningar, genomföra egen talövning samt urskilja retoriska modeller och förhålla sig till dessa
  • ha kännedom om olika teologiska traditioners syn på predikan

Eldebo, Runar, 2005, Det homiletiska rummet. Mötet mellan predikant och lyssnare. Örebro: Libris. (143 s).

Sundkvist, Bernice, 2003, Evangelium och existens. Predikan som helande dialog. Skellefteå: Artos., s. 14–89 (75 s).

Kompendium med bl a följande artiklar (100 s):

Bexell, Oloph, 2003, ”Ordet tvärs genom tiden”, i Fjellstedtska skolans årsskrift 2003. (18 s).

Härdelin, Alf (1993). ”Ordet och orden”. I: Stephan Borgehammar (red.) Kyrkans liv. Stockholm: Verbum, S. 203-221 (18 s).

Kristensson Uggla, Bengt, 2010, Gustaf Wingren: Människan och teologin, Brutus Östlings Bokförlag Symposium, kap 4, S. 91–125. (34 s).

Mogren, Mikael, 2008, ”Det behövs mod. Fyra påståenden om predikan”. I: Allvarligt talat. Om predikan. 2008. Utg. under red. av Hanna Stenström. Stockholm: Verbum, S. 187–204. (17 s).

Wingren, Gustaf, 1996, Predikan. En principiell studie. (1949). Lund: Gleerup, S. 1–18 (18 s).


Kurslitteraturen reviderades senast 30 maj 2014.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Petra Carlsson

Professor, högskolelektor

petra.carlsson@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen

Grundläggande behörighet.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 11 mars 2010.

Senast reviderad den 30 maj 2014.