Kurs

History of Eastern Christianity: The Church after the Soviet Union and the Arab Spring

The course provides a deeper understanding of the development of Eastern Christianity, with a special emphasis on the development in the late twentieth century and the early twenty-first. The course takes into account especially how the fall of the Soviet Union and the Arabic Spring was influenced by the eastern churches, and how it affected them. Furthermore, the course provides an introduction to methods in church history with a particular emphasis on the historical-critical methods, source criticism and archive research.

Efter kursen förväntas studenten:

  • be able to describe the various Eastern Christian Churches and their involvement in the political events
  • display considerable insight in understanding how theology may have an impact on political events
  • demonstrate a thorough knowledge of the History of Eastern Christianity after the fall of Constantinople to the present day with particular emphasis on the development after the fall of the USSR, the development associated with the Arabic Spring, and the recent events in Ukraine
  • display competence in handling key methodological issues in church history and be able to make a critical analysis of a source text

Awad, Najib George. 2013. And Freedom Became a Public-square: Political, Sociological and Religious Overviews on the Arab Christians and the Arabic Spring. Berlin: Lit Verlag (280 pages).

Leustean, Lucian N. 2014. Eastern Christianity and Politics in the Twenty-First Century. Abingdon, UK and New York, NY: Routledge, pp. 1-356, 469-598 (485 pages).
Available as eBook via EbscoHost for students and staff at THS.

Mitrofanova, Anastasia V. 2012. The Politicization of Russian Orthodoxy. Actors and Ideas. Stuttgart: Ibidem Verlag (206s).

Selected papers on the recent development in Ukraine.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Davor Džalto

Professor

davor.dzalto@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM
  • Seminarier

Godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 21 februari 2018.