Kurs

History of Eastern Christianity: The Church after the Soviet Union and the Arab Spring

The course provides a deeper understanding of the development of Eastern Christianity, with a special emphasis on the development in the late twentieth century and the early twenty-first. The course takes into account especially how the fall of the Soviet Union and the Arabic Spring was influenced by the eastern churches, and how it affected them. Furthermore, the course provides an introduction to methods in church history with a particular emphasis on the historical-critical methods, source criticism and archive research.

Efter kursen förväntas studenten:

  • demonstrate a thorough knowledge of the History of Eastern Christianity after the fall of Constantinople to the present day with particular emphasis on the development after the fall of the USSR, and the development associated with the Arabic Spring
  • be able to describe the various Eastern Christian Churches and their involvement in the political events
  • know some of the key methodological issues in church history and be able to make a critical analysis of a source text

Awad, Najib George, 2013. And Freedom Became a Public-square: Political, Sociological and Religious Overviews on the Arab Christians and the Arabic Spring. Berlin: Lit Verlag. (280 s)

Leustean, Lucian N., 2014. Eastern Christianity and Politics in the Twenty-First Century. Abingdon & New York: Routledge. S. 1-356, 469-598. (485 s)
Available as eBook via EbscoHost for students and staff at THS.

Selected papers on the recent development in Ukraine.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Davor Džalto

Professor

davor.dzalto@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Baskurser i teologi 30 hp enligt ny studieordning, där kursen 5IN125 Teologi- och kyrkohistoria, med östkyrklig inriktning, ingår, eller motsvarande.

Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 26 januari 2016.

Senast reviderad den 21 februari 2018.