Kurs

Evangelierna och breven, språklig kurs

De tre synoptiska evangelierna är våra viktigaste källor för kunskap om Jesus och hans verksamhet. Johannesevangeliet representerar en utpräglat teologisk tolkning och har haft stor betydelse för den kristna kyrkans teologiska utveckling. Paulus brev är Nya testamentets äldsta texter och ger inblick i den tidigkristna rörelsens framväxt. Denna kurs fördjupar kunskapen om tidiga Jesustolkningar, undersöker den synoptiska problematiken, ger inblickar i den johanninska rörelsens historia och teologi, samt granskar Paulus och de paulinska församlingarnas sammanhang och tankevärld. Tonvikt läggs vid texternas sociala sammanhang och litterära utformning, samt deras olika teologiska tendenser. Frågor om den historiske Jesus uppmärksammas särskilt. Valda textavsnitt läses och översätts från grekiska.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskap om evangeliernas och de paulinska brevens innehåll och teologi, ur såväl ett historiskt som litterärt perspektiv
  • vara medveten om och kunna kritiskt diskutera viktiga frågeställningar kring evangeliernas litterära beroendeförhållanden och historiska källvärde, samt reflektera kring texternas teologiska bidrag och relevans
  • visa kunskap om texternas sociala och kulturella sammanhang, samt kunna kritiskt diskutera de viktigaste frågeställningarna som texterna föranleder
  • visa förmåga att läsa och tolka nytestamentlig text på grekiska, samt redovisa och diskutera den egna texttolkningen muntligt och skriftligt

Språkliga hjälpmedel:
The Greek New Testament. 2014. Utg. under red. av Barbara Aland. 5 uppl. Stuttgart: United Bible Societies
eller
Novum Testamentum Graece. 2012. Utg. under red. av Eberhard Nestle & Kurt Aland. 28 rev. uppl. Stuttgart: Deutsche Bibelstiftung.

Litteratur:
Bassler, Jouette M., 2007. Navigating Paul: An Introduction to Key Theological Concepts. Louisville, KY: Westminster John Knox. (96 s).

Carroll, John T., 2016. Jesus and the Gospels. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press (307 s).

Horrell, David G., 2015. An Introduction to the Study of Paul. T&T Clark Approaches to Biblical Studies. 3 uppl. London: Bloomsbury (209 s).

Polaski, Sandra Hack, 2005. A Feminist Introduction to Paul. St. Louis, MO: Chalice (122 s).

Diverse artiklar.


Kurslitteraturen reviderades senast 16 november 2016.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Hanna Stenström

Docent, högskolelektor, präst i Svenska kyrkan

hanna.stenstrom@ehs.se

Thomas Kazen

Professor, pastor

thomas.kazen@ehs.se

Rikard Roitto

Docent, högskolelektor, pastor

rikard.roitto@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • PM
  • Salstentamen
  • Tolkningsövningar

Grundläggande behörighet.
Teologi 60 hp inklusive Nya testamentet 7,5 hp samt Nytestamentlig grekiska 15 hp eller motsvarande

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 16 december 2014.