Kurs

Evangelierna och breven, distanskurs

De tre synoptiska evangelierna är våra viktigaste källor för kunskap om Jesus och hans verksamhet. Johannesevangeliet representerar en utpräglat teologisk tolkning och har haft stor betydelse för den kristna kyrkans teologiska utveckling. Paulus brev är Nya testamentets äldsta texter och ger inblick i den tidigkristna rörelsens framväxt. Denna kurs fördjupar kunskapen om tidiga Jesustolkningar, undersöker den synoptiska problematiken, ger inblickar i den johanninska rörelsens historia och teologi, samt granskar Paulus och de paulinska församlingarnas sammanhang och tankevärld. Tonvikt läggs vid texternas sociala sammanhang och litterära utformning, samt deras olika teologiska tendenser. Frågor om den historiske Jesus uppmärksammas särskilt.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskap om evangeliernas och de paulinska brevens innehåll och teologi, ur såväl ett historiskt som litterärt perspektiv
  • vara medveten om och kunna kritiskt diskutera viktiga frågeställningar kring evangeliernas litterära beroendeförhållanden och historiska källvärde, samt reflektera kring texternas teologiska bidrag och relevans
  • visa kunskap om texternas sociala och kulturella sammanhang, samt kunna kritiskt diskutera de viktigaste frågeställningarna som texterna föranleder
  • visa förmåga att läsa och tolka nytestamentlig text, samt redovisa och diskutera den egna texttolkningen muntligt och skriftligt

Bassler, Jouette M., 2007. Navigating Paul: An Introduction to Key Theological Concepts. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox. (96 s).

Carroll, John T., 2016. Jesus and the Gospels. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press (307 s).

Horrell, David G., 2015. An Introduction to the Study of Paul. T&T Clark Approaches to Biblical Studies. Third edition. London: Bloomsbury (209 s).

Kloppenborg, John, 2008. Q, the Earliest Gospel: An Introduction to the Original Stories and Sayings of Jesus. Louisville, KY: Westminster John Knox . S. 1-121 (121 s).

Kysar, Robert, 2007. John: The Maverick Gospel. Third edition. Louisville, KY: Westminster John Knox (164 s).

Perkins, Pheme, 2007. Introduction to the Synoptic Gospels. Grand Rapids, MI: Eerdmans (293 s).

Polaski, Sandra Hack, 2005. A Feminist Introduction to Paul. St. Louis, MO: Chalice (122 s).

Udo Schnelle, 2012 [gäller paperback, hardback 2005]. Apostle Paul: His Life and Theology.Grand Rapids, MI: Baker Academic. S. 171-493 (323 s).

Wedderburn, Alexander J. M., 2004. A History of the First Christians. London: T&T Clark. S. 1-150 (150 s).

Diverse artiklar.


Kurslitteraturen reviderades senast 16 november 2016.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Thomas Kazen

Professor, pastor

thomas.kazen@ehs.se

Hanna Stenström

Docent, högskolelektor, präst i Svenska kyrkan

hanna.stenstrom@ehs.se

Rikard Roitto

Docent, högskolelektor, pastor

rikard.roitto@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • PM
  • Tolkningsövningar

Grundläggande behörighet.
Teologi 60 hp inklusive kurserna Bibeln och religionerna 15 hp och Text, kontext och tolkning 15 hp, eller motsvarande.

Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.
I den IT-baserde distanskursen ingår obligatoriska träffar i Stockholm.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 16 december 2014.