Kurs

Etik och filosofi

Kursen består av ett integrerat studium av två av den systematiska teologins tre huvudfält: filosofi och etik. En historisk översikt ges över centrala filosofiska och etiska riktningar i den västerländska traditionen, där vikten ligger vid deras betydelse för den kristna dogmatiken.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha grundläggande kunskaper om den västerländska etiken och filosofin
  • ha kännedom om filosofins och etikens förhållande till den kristna teologin under historien och i samtiden
  • ha förmåga att kritiskt kunna skilja mellan olika filosofiska och etiska positioner samt kunna urskilja vilken typ av argumentation som ligger till grund för olika positioner.

Caputo, John D., 2006: Philosophy and Theology. Nashville: Abingdon Press (74 s)

Nordin, Svante, 1995: Filosofins historia. Det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen. Lund: Studentlitteratur. S. 9-14, 53-115, 143-147, 153-223, 265-291, 307-319, 390-403, 421-462, 465-467. (238 s)

Wogaman, J. Philip, 2011: Christian Ethics : A Historical Introduction. 2 rev uppl. Louisville: Westminster/John Knox Press, U.S. (400 s)

Texter om ca 50 sidor tillkommer som underlag inför gruppövningar.


Kurslitteraturen reviderades senast 19 april 2011.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Salstentamen

Grundläggande behörighet.
Student rekommenderas att läsa baskursen Kristendomens historia före denna kurs.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 5 mars 2009.