Kurs

Apokryfer och apokalypser

Observera att denna kurs har ställts in.

Under andra templets tid tillkom ett stort antal judiska texter, i olika genrer, på såväl hebreiska som arameiska och grekiska. Dessa texter inkluderades aldrig i den hebreiska Bibelns framväxande kanon, även om några tog plats i det grekiska Gamla testamentet och även i andra kristna traditioner. De apokryfa texternas betydelse i tidig judendom och kristendom underskattas ofta. I denna kurs studeras ett urval av apokryfa texter med speciell tonvikt på kontinuitet med och relation till tidigare och senare judisk och kristen helig skrift. Vi analyserar texternas särskiljande drag och teologier, samt lyfter fram hur de haft inflytande på judisk och kristen tradition. Särskild tonvikt läggs vid den apokalyptiska genren, dess mytologiska rötter och de trosföreställningar och tankegångar denna strömning representerar. Apokalyptiska texter analyseras med hjälp av kognitiva metaforteorier och religionsfilosofiska modeller för det mytopoetiska språkets användning och funktion.

Efter kursen förväntas studenten:

  • kunna tydligt och systematiskt redogöra för den apokryfa litteraturens rötter och dess relation till judisk och kristen helig skrift, samt dess betydelse för utvecklingen av tidig judisk och kristen tradition och teologi
  • kunna kritiskt analysera apokryfa texter med särskild hänsyn till social, politisk och religiös kontext
  • visa fördjupad förståelse av forskningsläget vad gäller apokalyptik som genre och som fenomen
  • visa självständig förmåga att läsa och undersöka apokalyptiska texter utifrån mytopoetiska och metaforteoretiska modeller, med särskilt fokus på världsbild och värderingar

Collins, John J., 2016 [1984]. The Apocalyptic Imagination: An Introduction to Jewish Apocalyptic Literature. 3 uppl. Grand Rapids, MI: Eerdmans. (352 s)

Horsley, Richard A., 2012. The Prophet Jesus and the Renewal of Israel: Moving Beyond a Diversionary Debate. Grand Rapids, MI: Eerdmans. S. 1-­64. (64 s)

Himmelfarb, Martha, 2010. The Apocalypse: A Brief History. Chichester, UK: Wiley-­Blackwell. (160 s)

Nickelsburg, George W. E., 2005. Jewish Literature Between the Bible and the Mishnah: A Historical and Literary Introduction. 2 uppl. Minneapolis: Fortress. (344 s) ) (Boken finns att köpa för nedladdning: https://www.logos.com/product/15718/jewish-literature-between-the-bible-and-the-mishnah)

Stone, Michael E., 2011. Ancient Judaism: New Visions and Views. Grand Rapids, MI: Eerdmans. (194 s)

Primärtexter och artiklar (220 s).

Thomas Kazen

Professor, pastor

thomas.kazen@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 15 december 2015.

Senast reviderad den 22 februari 2017.