Kurs

Text, kontext och tolkning

Denna kurs handlar om att läsa och tolka primärtexter inom tre ämnesområden som en introduktion till den teologiska verkstadens arbete. Kursen betonar källkritik, texternas historiska, litterära och ideologiska sammanhang, samt etiska frågeställningar som texterna väcker. Den bibelvetenskapliga delkursen introducerar bibeltolkningens historia och hermeneutik. Vi tränar användning av både traditionella och nyare tolkningsmetoder genom teoretiska reflektioner och metodiska övningar. Den kyrkohistoriska delkursen behandlar kyrkornas och den ekumeniska rörelsens historia, med fokus på källkritik och hermeneutik. Delkursen i systematisk teologi introducerar ämnets olika delområden. Den kunskapen är sedan grunden för att behandla valda primärtexter i ämnet utifrån deras specifika karaktär, metod och tematik.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa grundläggande kunskap om teologiska, filosofiska och etiska perspektiv på texttolkning ur ett generellt perspektiv
  • kunna använda traditionella och nyare metoder för bibelvetenskaplig texttolkning, samt kunna redovisa tolkningsarbetet muntligt och skriftligt
  • visa grundläggande insikter och färdigheter i att behandla kyrkohistoriskt och ekumeniskt primärmaterial.
  • visa grundläggande kunskap om den systematiska teologins delområden och tolka systematisk-teologiska primärtexter med hjälp av dessa.

Bibelvetenskap
Zimmermann, Jens, 2015. Hermeneutics: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. (159 s)

Eriksson, Larsolov & Viberg, Åke (red.), 2021. Gud och det utvalda folket. Inledning till Gamla

testamentet. 2 uppl. Stockholm: Verbum. S. 187-237. (51 s)

Hayes, John H. & Holladay, Carl R., 2007. Biblical Exegesis: A Beginner’s Handbook. 3 uppl. Louisville: Westminster John Knox. (236 s)

Mitternacht, Dieter & Runesson, Anders (red.), 2006. Jesus och de första kristna. Inledning till Nya testamentet. Stockholm: Verbum. S. 387-481. (95 s)

Artiklar tillkommer om ca. 50 sidor.

Kyrkohistoria
Booth, Cathrine, 1859. Female Ministry; Or, Woman’s Right to Preach the Gospel (20 s).

Gregorius av Nyssa, 2011. Mose liv. Skellefteå: Artos. (160 s)

Halldorf, Joel, 2023. Bokens folk: En civilisationshistoria från papyrus till pixlar. Stockholm: Fri tanke (350 s).

Artiklar samt utdrag från originaltexter av bland andra Heliga Birgitta, Katarina av Siena och Hildegard av Bingen tillkommer om ca. 100 sidor.

Systematisk teologi
Jansdotter Samuelsson, Maria, Johanna Gustafsson Lundberg, Annika Borg, 2011. Kön, teologi, etik: en introduktion. Lund: Studentlitteratur. S. 11-106 (95 s)

McGrath, Alister E. 2017. Christian Theology: An Introduction. 6. ed. West Sussex: Wiley. S. 104-151, 173-245, 280-298, 405-417, 426-455 (180 sid.)

Gunton, Colin. 2002. The Christian Faith: an Introduction to Christian Doctrine. Oxford: Blackwell. (190 sid.)

Artiklar om ca. 50 sidor tillkommer.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Thomas Kazen

Professor, pastor

thomas.kazen@ehs.se

Josef Forsling

Teol.dr, högskolelektor

josef.forsling@ehs.se

Joel Halldorf

Professor

joel.halldorf@ehs.se

Ida Simonsson

vik lektor

ida.simonsson@ehs.se

Fredrik Seltman

Doktorand, präst

fredrik.seltman@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Baskursen Bibeln och religionerna 15 hp eller motsvarande.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 16 december 2014.

Senast reviderad den 25 oktober 2023.