Kurs

Theology, Ecology and the Future

The ecological crisis calls for sustainable ways of thinking and doing theology. The field of ecotheology, for long a marginalized academic field, holds today a key position in theological debates worldwide. The course studies the roots of ecocritical perspectives within different theological traditions along with contemporary expressions thus providing the student a contextualization of ecotheology today and a possibility of positioning her/himself on that map. Ecotheological expressions relating to Christian eschatology, the Bible, apophatic theology, political theology, feminism, queer theory, economy, activism and ecumenism are introduced and discussed. The course thus introduces and critically analyses historical and contemporary theological suggestions of ways of living, believing and acting for a sustainable future.

Efter kursen förväntas studenten:

  • demonstrate in-depth knowledge of various ecotheological perspectives and the ways in which they relate to the theological traditions from which they have emerged
  • demonstrate an in-depth understanding of, and an ability to critically discuss, ecotheological challenges to economical systems, social and societal norms as well as to established theological thought figures
  • be able to argue critically and on a systematic theological basis for an ecotheological position in a contemporary political setting

Rosemary Radford Ruether. 1994. Gaia and God: Ecofeminist Theology of Earth Healing. San Francisco: HarperOne. (320 p)

Bruno Latour and Catherine Porter. 2017. Facing Gaia: Eight Lectures on the New Climatic Regime, Polity. (300 s)

Brett Malcolm Grainger. 2019. Church in the Wild: Evangelicals in Antebellum America. Cambridge: Harvard University Press. (280 p)

Daniel Brunner et.al.. 2014. Introducing Evangelical Ecotheology: Foundations in Scripture, Theology, History, and Praxis. Grand Rapids: Baker Academic. (272 p)

Whitney Bauman. 2014. Religion and Ecology: Developing a Planetary Ethic. New York: Columbia university Press. (256 p)

Whitney Bauman et.al. Meaningful Flesh: Reflections on Religion and Nature for a Queer Planet. Earth: Punctum Books. (15-54, 81-103)

Michael S. Northcott and Peter M. Scott, eds. 2014. Systematic Theology and Climate Change: Ecumenical Perspectives. London: Routledge. (192 p)

Panu Pihkala. 2017. Early Ecotheology and Joseph Sittler. Zürich: LIT Verlag. (270 p)

Petra Carlsson Redell. 2020. Avantgarde Art and Radical Material Theology: A Manifesto. London: Routledge 2020. (100 p)

Lynn White Jr. 1967. “The Historical Roots of our Ecologic Crisis”. Science. Vol. 155, No. 3767. pp 1203-1207 (5 p)

Articles, 100 p

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Petra Carlsson

Professor, högskolelektor

petra.carlsson@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt minst två av kurserna Att tolka Gud och samhället, 15 hp, Text, kontext och tolkning 15 hp eller Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 18 december 2019.