Kurs

Frikyrkorna och det demokratiska genombrottet

När allmän och lika rösträtt för män och kvinnor tillämpades för första gången i val till Sveriges riksdag hade det redan varit praxis i frikyrkorna under sjuttio år. I denna kurs studeras det demokratiska genombrottet i Sverige med fokus på de svenska frikyrkornas betydelse för utvecklingen. Detta arv analyseras kritiskt och dessutom diskuteras hur det förvaltas idag i dessa kyrkor utifrån maktperspektiv som t ex jämställdhet, samt hur det påverkar frikyrkliga väljares attityder till populistiska rörelser i Sverige.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kännedom om de svenska frikyrkornas demokratiska ideal och praktiker, från 1800-talets föreningsmodell till dagens konsensusmodell för beslutsfattande
  • visa kunskap om det svenska demokratiska genombrottet
  • självständigt kunna analysera relationen mellan religiösa minoriteter och demokrati

Reservation för revidering av litteraturen.

Bengtsson, Erik, 2019. “The Swedish Sonderweg in Question: Democratization and Inequality in Comparative Perspective, c.1750–1920.” Past & Present 244, nr. (Sid 123–161.)

Hadenius, Stig, 2003. Modern svensk politisk historia. Konflikt och samförstånd. Stockholm: Svensk historia. S. 1–70.

Halldorf, Joel, 2020. Pentecostal Politics in a Secular World. The Life and Leadership of Lewi Pethrus. New York: Palgrave & MacMillan. (Sid. 213–261)

Halldorf, Joel, 2018. Gud: Återkomsten. Stockholm: Libris. (150 sid)

Hagevi, Magnus, 1994. ”Hur röstar de kristna?” Frisinnad Tidskrift 64, nr. 10 (Sid. 253–262)

Hagevi, Magnus, 2015. ”Samhällsförändringarna bakom radikala högerpopulistiska partier” i Sverige, Sverige fosterland. Red. Kjell-Åke Nordquist. Stockholm: Teologiska högskolan Stockholm och Bilda.

Svärd, Lydia, 1954. Väckelserörelsernas folk i andra kammaren 1867–1911. Frikyrkliga och lågkyrkliga insatser i svensk politik. Stockholm: Missionsförbundets förlag. (Urval: 50 sid)

Whitehead, Andrew, Samuel Perry and Joseph Baker, 2018: ”Make America Christian Again: Christian Nationalism and Voting for Donald Trump in the 2016 Presidential Election” i Sociology of Religion 79, nr 2 (147–171).

Woodberry, Robert, 2012: ”The Missionary Roots of Liberal Democracy.” American political science review 106, nr. 2 (244–274.)

Kompendium med bland andra Sven Lundkvist, Ulrika Svalfors, Irving Palm, Ingrid Åberg, Tage Larsson, John Fea samt källtexter (200 sidor)


Kurslitteraturen reviderades senast 7 oktober 2020.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Joel Halldorf

Professor

joel.halldorf@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 18 december 2019.