Kurs

Nutida teologisk etik

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i den nutida diskussionen inom västerländsk teologisk etik. Olika teorier och traditioner presenteras och centrala teman analyseras, såsom förhållanden mellan politik och teologisk etik, gudsbilder och makt, människosyn och samhällssyn samt sanningsanspråk i en pluralistisk kultur. I kursen får studenten goda möjligheter till självständig reflektion och kritisk granskning av vetenskapliga texter i etik.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa breda kunskaper om skilda utformningar av teologisk etik och kunna relatera utvecklingen inom teologisk etik till socialetik
  • visa förmåga att kritiskt kunna argumentera för egna normativa uppfattningar
  • reflektera över samband mellan metodologiska och substantiella aspekter inom nutida teologisk etik
  • uppvisa en komplex förmåga av argumentation om etik i förhållande till forskning och tematik i kursen

Butler, Judith, 2015. Notes Toward a Performative Theory of Assembly. Cambridge Mass.: Harvard University Press (219 s)

MacIntyre, Alasdair, 2016. Ethics in the Conflicts of Modernity: An Essay on Desire, Practical Reasoning, and Narrative. Cambridge: Cambridge University Press. (315 s)

Niebuhr, Reinhold, 2011. The Children of Light and the Children of Darkness. A Vindication of Democracy and a Critique of Its Traditional Defence. Chicago: University of Chicago Press. (224 s)

Porter, Jean, 1999. Natural and Divine Law. Reclaiming the Tradition for Christian Ethics. Grand Rapids: Eerdmans. (348 s)

Scranton, Roy, 2019. Att lära sig dö i antropocen: reflektioner över en civilisations slut. Stockholm: Lil’Lit förlag. (157 s)

Serene, Jones, 2019. Call it Grace. Finding Meaning in an Fractured World. New York: Viking. (304 s)

Volf, Miroslav, 1996. Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation. Nashville, TN: Abingdon Press. (336 s)

Weil, Simone, 2013. Om de politiska partiernas allmänna avskaffande. Umeå: h:ström Text Kultur (58 s)

400 sidor litteratur eller artiklar som väljs i samråd med läraren.


Kurslitteraturen reviderades senast 8 oktober 2019.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap, varav minst 15 hp systematisk teologi på fördjupningsnivå, eller motsvarande. Minst 15 hp systematisk teologi på avancerad nivå samt kursen Vetenskaplig teori och metod, valfri inriktning 7,5 hp. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 24 januari 2018.