Kurs

Gamla testamentets teologi

Gud har många ansikten i Gamla testamentet, vilket är det sanna? Frågan genomsyrar denna kurs kring Gamla testamentets teologiska innehåll. Kursen domineras av en större monografi som presenterar en helhetsbild av Gamla testamentets teologi. Men kursen behandlar även tidigare försök att arbeta fram en gammaltestamentlig teologi, visar på de möjligheter och begränsningar som ämnet erbjuder, och sätter in Gamla testamentets teologi i ett konstruktivt förhållande till andra teologiska ämnesområden. Hur Nya testamentet förhåller sig till Gamla testamentet är också ett moment, liksom relationen mellan judisk och kristen utläggningshistoria.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskaper om den gammaltestamentliga teologins forskningshistoria och förutsättningar
  • vara medveten om och kunna diskutera olika skrifters teologiska innehåll, samt analysera enskilda skrifters relation till den kanoniska helheten
  • visa förmåga att arbeta med valda aspekter av gammaltestamentlig teologi, samt redovisa och diskutera de egna resultaten

Reservation för revidering av litteraturen.

Brueggemann, Walter, 1997. Theology of the Old Testament: Testimony, Dispute, Advocacy. Minneapolis: Fortress. (750 s)

Perdue, Leo G., 2009. Biblical Theology: Introducing the Conversation. Nashville: Abingdon. (337 s)

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Åke Viberg

Docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, inklusive gammaltestamentlig textkurs om minst 7,5 hp, eller motsvarande.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 5 februari 2009.

Senast reviderad den 22 februari 2017.