Kurs

The Gospels and the Letters of Paul, Eastern Christian Non-linguistic Version

Kursen fördjupar kunskapen om tidiga Jesustolkningar, undersöker den synoptiska problematiken, ger inblickar i den johanninska rörelsens historia och teologi, samt granskar Paulus och de paulinska församlingarnas sammanhang och tankevärld. Tonvikt läggs vid texternas sociala sammanhang och litterära utformning, samt deras olika teologiska tendenser. Frågor om den historiske Jesus uppmärksammas särskilt.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskap om evangeliernas och de paulinska brevens, innehåll och teologi, ur såväl ett historiskt som litterärt perspektiv
  • vara medveten om och kunna kritiskt diskutera viktiga frågeställningar kring texternas litterära beroendeförhållanden och historiska källvärde, samt reflektera kring texternas teologiska bidrag och relevans
  • visa kunskap om texternas sociala och kulturella sammanhang, samt kunna kritiskt diskutera de viktigaste frågeställningarna som texterna föranleder
  • visa förmåga att läsa och tolka nytestamentlig text, samt redovisa och diskutera den egna texttolkningen skriftligt

Reservation för revidering av litteraturen.

Bassler, Jouette M., 2007. Navigating Paul: An Introduction to Key Theological Concepts. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox. (96 p.)

Carroll, John T., 2016. Jesus and the Gospels. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press. (307 p.)

Horrell, David G., 2015. An Introduction to the Study of Paul. T&T Clark Approaches to Biblical Studies. 3 uppl. London: Bloomsbury. (209 p.)

Kysar, Robert, 2007. John: The Maverick Gospel. 3 uppl. Louisville, KY: Westminster John Knox. (164 p.)

Perkins, Pheme, 2007. Introduction to the Synoptic Gospels. Grand Rapids, MI: Eerdmans. (293 p.)

Polaski, Sandra Hack, 2005. A Feminist Introduction to Paul. St. Louis, MO: Chalice Press. (122 p)

Wedderburn, Alexander J. M., 2004. A History of the First Christians. London: T&T Clark. S. 1-150. (150 p.)

Articles may be added

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Carl Johan Berglund

Studierektor

carl.johan.berglund@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Tolkningsövningar

Grundläggande behörighet.
Teologi 60 hp inklusive kurserna Bibeln och religionerna 15 hp och Text, kontext och tolkning 15 hp, eller motsvarande.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 16 november 2016.

Senast reviderad den 22 januari 2020.