Kurs

Text and Context in Eastern Christian Studies, Distance Education

The course introduces and problematizes the relationship between text and context based on how texts are received in the Church through translations and interpretations. Particular attention is focused on the variety of biblical translations as well as Greek and Syriac Church fathers, but other traditions depending on the choice of the students will be dealt with.

Efter kursen förväntas studenten:

  • be able to understand the connection between text and context exemplified in Gen. 4:1-16
  • display considerable insight in Early Syriac tradition and Greek patrology
  • demonstrate the capability of analyzing biblical and patristic texts in a particular classic language
  • reflect critically on the relation between language, translation and interpretation.

Reservation för revidering av litteraturen.

Scarlata, M. W., 2012. Outside of Eden. Cain in the Ancient Versions of Genesis 4:1-16. New York, NY & London, UK: T&T Clark (225 pp.).

Murray, Robert, 2006. Symbols of Church and Kingdom. A Study in Early Syriac Tradition. New York, NY & London, UK: T&T Clark (363 pp.).

Chrestou, Panagiotes K. Translated by George Dion Dragas, 2005. Greek Orthodox Patrology. An Introduction to the Study of the Church Fathers. Rollinsford, NH: Orthodox Research Institute (198 pp.).

Source texts 100 pp.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Abate Gobena

Teol. dr

abate.gobena@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Salstentamen
  • Seminarier

Godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Därutöver minst 15 hp inom östkyrkliga studier eller bibelvetenskap på avancerad nivå. Dessutom kunskaper i engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Attendance at lectures and seminars is mandatory at Stockholm School of Theology.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 5 mars 2009.

Senast reviderad den 8 oktober 2019.