Kurs

Kyrka i krig och fred

De kristna kyrkorna och dess teologiska traditioner har genom historien haft ett komplext förhållande till krig och våldsutövning. Vissa har framhållit icke-våldet som den enda kristna hållningen, andra har sett en viss våldsutövning som pragmatiskt nödvändig, medan ytterligare andra har försvarat det som en integrerad del av en kristen världsbild.

Skillnaderna har dels att göra med förståelsen av Jesus och det Nya testamentet, men också hur man förstår kyrkans roll i världen och dess förhållande till makt och politik. Genom historiska nedslag i den tidiga kyrkan, medeltiden, nittonhundratalet och vår tid, introducerar denna kurs olika kristna förhållningsätt till krig och våld, i både teologi och praxis.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskap om olika kristna teologier och praktiker i relation till krig och konflikt samt fred och icke-våld i kristendomens historia och nutid,
  • kunna analysera teologiska förhållningssätt till krig och konflikt, samt fred och icke-våld utifrån ett systematiskt teologiskt perspektiv,
  • kunna diskutera och analysera kyrkors och teologers resonemang i samband med väpnade konflikter.

Reservation för revidering av litteraturen.

Bonhoeffer, Dietrich. Efterföljelse. Örebro: Cordia, 2006. S. 25-68, 105-117 (55 sid.)

Buc, Philippe, 2015. Holy War, Martyrdom and Terror: Christianity, Violence, and the West, ca. 70 C.E. to the Iraq War. Philadelphia: Penn University Press. S. 67-111, 177-241 (108 sid.) Tillgänglig som E-bok via EbscoHost för studenter och personal vid EHS.

Hammar, KG, Fång, Lotta, Gårdfeldt, Fredrika & Ulbricht, Benjamin, 2021. Lilla fredsboken: Om att vara följare till Jesus på fredens väg. Stockholm: Verbum. (144 sid.)

Hauerwas, Stanley, 2011. War and the American Difference: Theological Reflections on Violence and National Identity. Grand Rapids: Baker Academic. S. introduction, 1-150 (160 sid.)

Spalde, Annika, 2018. Ett annat rike: ickevåldets väg i vår tid. 2 utg. Varberg: Argument. (145 sid.)

 
Artiklar tillkommer om 100-120 sidor

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Ulf Bergsviker

Doktorand, pastor

ulf.bergsviker@ehs.se

Joel Appelfeldt

Teol. dr

joel.appelfeldt@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.

  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 22 april 2022.