Kurs

Profeterna, Gt textkurs

Denna kurs har som syfte att nå en grundläggande förståelse av Gamla testamentets profetlitteratur. Kursen ger en översikt över alla profetböckerna i Gamla testamentet, och behandlar fenomenet profetism ur både historiskt och religionssociologiskt perspektiv, med särskild betoning på de förändringsmekanismer som gjorde att profetismen uppstod, förändras och till slut upphörde som fenomen i det gamla Israel.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskaper om den gammaltestamentliga profetismen ur historiskt, teologiskt och litterärt perspektiv
  • visa förmåga att identifiera och formulera frågeställningar kring profetlitteraturens litterära beroendeförhållanden och historiskt källvärde, samt bedöma dess teologiska bidrag och relevans
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för den egna tolkningen av en enskild text och diskutera sina slutsater i grupp

Bibel 2000

Andersson, G. & Boström, L. Eriksson, L. & Viberg, Å., 2003: Profeterna. En guide till Gamla testamentets profetiska böcker. Örebro: Libris (233 s).

Barton, John, 2007: Oracles of God. Perceptions of Ancient Prophecy in Israel after the Exile.Oxford: Oxford University Press (324 s). 

O’Brien, Julia M., 2008: Challenging Prophetic Metaphor. Theology and Ideology in the Prophets. Louisville: Westminster John Knox (224 s). 


Kurslitteraturen reviderades senast 17 december 2009.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • Seminarier
  • Tolkningsövningar

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, varav minst 15 hp från fortsättningsnivå inklusive gammaltestamentlig eller nytestamentlig textkurs 7,5 hp eller motsvarande.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 10 december 2011.