Kurs

Paulus och breven, Nt textkurs

Paulus brev är skrivna för att kommunicera i verkliga situationer, ofta akuta och konfliktfyllda. Därför kan de ge oss historiska ledtrådar och spegla tidigkristnas tro och liv i konkreta miljöer. Kursen ger en fördjupande översikt av de erkända Paulusbreven och behandlar bland annat Paulus eskatologiska föreställningar, sociala sammanhang och kamp för judars och hedningars samexistens inom ramen för den tidigkristna rörelsen. Vi studerar brevens uppbyggnad och argumentationstekniker, samt fördjupar oss i ett urval av texter som belyser olika sidor av Paulus verksamhet och teologiska tänkande. Breven läses i översättning tillsammans med sekundärlitteratur. Kursen ger fortsatt övning i läsning och tolkning av Paulustext.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskap om Paulus historiska sociala och religiösa sammanhang
  • vara medveten om och kunna kritiskt diskutera de viktigaste frågeställningarna som texterna föranleder, samt reflektera kring deras teologiska bidrag och relevans
  • visa förmåga att läsa och tolka texter i översättning, samt skriftligt och muntligt redovisa och diskutera den egna texttolkningen

Bassler, Jouette M., 2007: Navigating Paul: An Introduction to Key Theological Concepts.Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press (96 s).

Hooker, Morna D., 2008: Paul: A Beginner’s Guide. Oxford: Oneworld (150 s).
eller
David G. Horrell, 2006: An Introduction to the Study of Paul. Second edition. London: T & T Clark (146 s).

Polaski, Sandra Hack, 2005. A Feminist Introduction to Paul. St. Louis: Missouri (122 s).

Udo Schnelle, 2012 [gäller paperback, hardback 2005]. Apostle Paul: His Life and Theology.Grand Rapids: Baker Academic. S. 171-493 (323 s).

Wedderburn, Alexander J. M., 2004: A History of the First Christians. London/New York: T&T Clark. S. 1-150 (150 s).

Diverse artiklar.

Kommentarlitteratur över valda textavsnitt enligt separat lista (100 s)


Kurslitteraturen reviderades senast 23 oktober 2012.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Hanna Stenström

Docent, högskolelektor, präst i Svenska kyrkan

hanna.stenstrom@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier
  • Tolkningsövningar

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, varav minst 15 hp från fortsättningsnivå inklusive gammaltestamentlig eller nytestamentlig textkurs 7,5 hp eller motsvarande.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 5 februari 2009.