Kurs

Nutida teologisk etik

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i den nutida diskussionen inom västerländsk teologisk etik. Olika teoribildningar och traditioner presenteras där centrala och aktuella teman analyseras, såsom förhållanden mellan politik och teologisk etik, gudsbilder och makt, människosyn och samhällssyn samt sanningsanspråk i en pluralistisk kultur. I kursen får studenten goda möjligheter till självständig reflektion och kritisk granskning av vetenskapliga texter i etik.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa breda kunskaper om skilda utformningar av teologisk etik samt god inblick i den nutida forskningen i ämnet
  • visa förmåga att relatera utvecklingen inom teologisk etik till socialetik
  • visa förmåga att kritiskt kunna argumentera för egna normativa uppfattningar
  • reflektera över samband mellan metodologiska och substantiella aspekter inom nutida teologisk etik

Gustafson, James M, 1981 och 1984: Ethics from a Theocentric Perspective. , I och II. Chicago: University of Chicago Press. (279 s)

Hauerwas, Stanley, 1983: The Peaceable Kingdom. A Primer in Christian Ethics. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press (208 s)

Porter, Jean, 1999: Natural and Divine Law. Reclaiming the Tradition for Christian Ethics. Grand Rapids: Eerdmans. (348 s)

Stout, Jeffrey, 2005: Democracy and Tradition. Princetown and Oxford: Princetown University Press. (307 s)

Volf, Miroslav, 1996: Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation. Nashville: Abingdon Press. (336 s)

Young, Iris Marion, 1990: Justice and the Politics of Difference. Princeton: Princeton University Press. (294 s)


Kurslitteraturen reviderades senast 15 oktober 2013.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • PM

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 90 hp, varav minst 15 hp systematisk teologi på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 14 september 2010.

Senast reviderad den 15 oktober 2013.