Kurs

Mänskliga rättigheter, teologi och etik

Kursen syftar till att granska etiska, politiska och juridiska aspekter av mänskliga rättigheters relation till religioner. Finns det några motsättningar mellan de stora världsreligionernas gudsbild, människosyn och den humanism som kommer till uttryck i mänskliga rättigheters paradigm? Går det att förena tron på mänskliga rättigheters universalitet med religiösa traditioners etik? Är mänskliga rättigheters individualism ett hinder för att troende i olika religioner ska engagera sig i arbetet för mänskliga rättigheter?

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha kunskap om sambanden mellan teologi, etik och mänskliga rättigheter
  • kunna orientera sig i förhållandet mellan den naturliga lagen och mänskliga rättigheter
  • kritiskt kunna reflektera kring olika religioners syn på mänskliga rättigheter
  • kritiskt kunna analysera hur mänskliga rättigheters etik och olika religioners etik och teologi utmanar varandra

Baderin, A., Mashood, 2003: International Human Rights Law and Islamic Law. Oxford: Oxford University Press (urval 200 s)

Bucar, Elisabeth M och Barnett, Barbra (ed), 2005: Does Human Rights Need God?Michigan/Cambridge: William B Eerdmans Publishing Company. (urval 300 s) 

Göndör, Eli (red), 2013: Religionen i demokratin. Ett politiskt dilemmas återkomst.Stockholm: Timbro. (169 s)

Habermas, Jürgen, 2007: Mellan naturalism och religion. Göteborg: Daidalos. (192 s)

Kompletterande artiklar kan tillkomma
 


Kurslitteraturen reviderades senast 28 oktober 2013.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • Obligatorisk närvaro
  • PM

Grundläggande behörighet.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 5 juni 2007.

Senast reviderad den 28 oktober 2013.