Kurs

Kristendomen i Sverige, nätkurs

Kursens syfte är att ge en fördjupning i svensk kyrkohistoria och samfundskunskap. Särskild betoning ligger på missionstiden, reformationstiden och väckelserörelsernas framväxt på 1800-talet. I kursen ingår några dagars fältstudium på en svensk ort av kyrkohistoriskt intresse, där även en rad besök görs i olika lokala församlingar. Den lokala ekumeniken är då av speciellt intresse. Dessutom studeras historieskrivningens historia samt kyrkohistoriska metodfrågor som arkivforskning och källkritik. I samband med det görs analyser av kyrkohistoriska översikter och andra historiska texter.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa fördjupad kunskap om den svenska kyrkohistorien och det fortlöpande historiska skeendet med orsak och verkan
  • kunna redogöra för de viktigaste kyrkorna och samfunden i Sverige samt den svenska ekumeniken
  • känna till några av de viktigaste metodfrågorna inom kyrkohistorien samt kunna göra en källkritisk analys av en text

Berntson, Martin & Nilsson, Bertil, & Wejryd, Cecilia, 2012: Kyrka i Sverige – introduktion till svensk kyrkohistoria. Skellefteå: Artos (410 sid)

Nyman, Magnus, 2002 (1997): Förlorarnas historia. 2 uppl eller tidigare. Stockholm: Veritas (364 sid).

Olivestam, Carl Eber & Eriksson, Mimmi & Lindholm, Stig, 2011 (2002): Från kyrka till wellbeing. Handbok i kyrkokunskap. Stockholm: Remus förlag. S. 5-279 (275 sid). (Finns att köpa endast hos läraren)


Kurslitteraturen reviderades senast 13 september 2011.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Rune W Dahlén

Teol.dr, timlärare, pastor

rune.w.dahlen@ehs.se

Joel Halldorf

Professor

joel.halldorf@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Baskurser i teologi 30 hp inklusive Kristendomens historia 7,5 hp eller motsvarande.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 5 mars 2009.