Kurs

Humanitär rätt, mänskliga rättigheter och Centralafrika

Internationell rätt reglerar genom den humanitära rätten och mänskliga rättigheter människors samlevnad i både freds- och krigssituationer. Kursen avser att belysa den internationella rättens problematik genom den aktuella konflikten i Centralafrika med särskild tonvikt på Demokratiska republiken Kongo. Vad är tillämpbart på vilken situation? Vad efterlevs av parterna och vad efterlevs inte? Vilka kränkningar av vilka rättigheter begås? Vilka vägar till en bättre ordning går att se inför framtiden?

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha kunskap om humanitär rätt och mänskliga rättigheter i krig och fred
  • kunna använda och referera till tillämpbar lagstiftning
  • ha fått en orientering i den humanitära rättens tillämpbarhet på denna konflikt
  • kritiskt kunna reflektera kring olika förslag till fredslösning på humanitär rätt och mänskliga rättigheter

Gardell, Carl Johan, 2007: Kan Kongo-Kinshasa frigöra sig från sin historia? Stockholm: Utrikespolitiska institutet (32 s)

Lemarchand, René, 2009: The dynamics of violence in Central Africa. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. (344 s)

Melvern, Linda, 2003: Att förråda ett folk – Västmakterna och folkmordet i Rwanda. Stockholm: Ordfront (350 s)

War and the Militarization of Mining in the Congo. 2009. Global Witness. Se: www.globalpolicy.org (110 s)

“You Will Be Punished” Attacks on Civilians in Eastern Congo. 2009. New York: Human Rights Watch. Se: www.hrw.org (19 s)

Ramzan, Juliet, 2013: “The Republic of Congo. No easy road to peace”. I New Routes 3/2013 (3 s)

Papavadze, Tamar (2013): ”Burundi’s Arusha accord. A complicated and comprehensive process”. I New Routes 3/2013 (3 s)

“I Can Still Smell the Dead” The Forgotten Human Rights Crisis in the Central African Republic. , 2013: Human Rights Watch (89 s)


Kurslitteraturen reviderades senast 28 oktober 2013.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Göran Gunner

Docent, högskolelektor, pastor

goran.gunner@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • Obligatorisk närvaro
  • PM

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 90 hp eller motsvarande.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 5 juni 2007.