Kurs

Vetenskaplig teori och metod, systematisk teologi

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i systematisk teologisk teori och metod. Färdighet i att granska och analysera texter inom ämnena filosofi, etik och dogmatik övas, samt i att kunna presentera kortare vetenskapliga texter. I kursen övas också förmågan att formulera och förmedla kritik i rollen som opponent.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha en god överblick och fördjupad kunskap om den systematiska teologins vetenskapsteorier och metoder
  • ha en reflekterad och välgrundad syn på kunskap och tolkningsmöjligheter inom den systematiska teologins tre underdiscipliner
  • utifrån adekvat metod kunna analysera och argumentera muntligt såväl som skriftligt utifrån egna och andras texter

Constructive Theology: A Contemporary Approach to Classic Themes. 2005. Utg. under red. av Serene Jones & Paul Lakeland. Minneapolis: Augsburg Fortress Press (309 s). 

Henriksen, Jan-Olav, 2007: Teologi idag. Oslo: Fagbokforlag (168 s).

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Muntlig tentamen
  • PM
  • Seminarier

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 90 hp, varav minst 15 hp systematisk teologi på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Därutöver kursen Vetenskaplig teori och metod, 4,5 hp. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 20 december 2011.