Kurs

Vetenskaplig teori och metod, kyrkohistoria

I kursen studeras teorier och metoder särskilt relevanta för historiska undersökningar. Detta innefattar fördjupning i källkritik, arkivstudier, hermeneutik samt relationen mellan teori och empiri i historisk forskning.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa fördjupade kunskaper om kyrkohistoriskt vetenskapligt arbete
  • kunna kritiskt granska och analysera kyrkohistorisk forskning inklusive de metodiska och teoretiska förutsättningarna för arbeten inom detta fält
  • kunna argumentera för egna val av metodanvändning och teoretiska perspektiv

Dahlgren, S. & Florén, A., 1996. Fråga det förflutna. En introduktion till den moderna historieforskningen. Lund: Studentlitteratur (300 s). 

Williams, Rowan, 2005. Why Study the Past? The Quest for the Historical Church. London: Darton Longman & Todd. (120 s) 

Diverse artiklar (150 s)

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Joel Halldorf

Docent, högskolelektor

joel.halldorf@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM

Kurser i teologi/religionsvetenskap,120 hp, varav minst 15 hp historisk teologi/kyrkohistoria på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Därutöver kursen Vetenskaplig teori och metod, 4,5 hp eller 3 hp. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 21 februari 2018.